Subsidie Effectuering ruimtelijk beleid (Overijssel)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Heeft u een bedrijf in Overijssel en zet u zich in voor de kwaliteit van de openbare ruimte? Dan kunt u subsidie Effectuering ruimtelijk beleid aanvragen.

U kunt subsidie krijgen voor maximaal 50% van uw kosten.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • u bent een Overijsselse rechtspersoon
  • uw project gaat over ruimtelijke ordening en wonen en is belangrijk voor de provincie Overijssel
  • de resultaten van uw project zijn in minimaal 2 Overijsselse gemeenten te gebruiken
  • u gebruikt de subsidie voor onderzoek, het ontwikkelen van een visie of planontwikkeling (niet voor het uitvoeren van uw project)

Bekijk alle voorwaarden voor de subsidie Effectuering ruimtelijk beleid.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de subsidie Effectuering ruimtelijk beleid aanvragen bij de provincie Overijssel. Dit kan het hele jaar door. Als het budget op is, sluit de subsidie eerder.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven