Subsidie Effectuering ruimtelijk beleid (Overijssel)

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen
Let op: (tijdelijk) gesloten

Heeft u een bedrijf in Overijssel en zet u zich in voor de kwaliteit van de openbare ruimte? Dan kunt u subsidie Effectuering ruimtelijk beleid aanvragen.

U kunt subsidie krijgen voor maximaal 50% van uw kosten.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U bent een Overijsselse rechtspersoon.
  • Uw project gaat over ruimtelijke ordening en wonen en is belangrijk voor de provincie Overijssel.
  • De resultaten van uw project zijn in minimaal 2 Overijsselse gemeenten te gebruiken.
  • U gebruikt de subsidie voor onderzoek, het ontwikkelen van een visie of planontwikkeling (niet voor het uitvoeren van uw project).

Bekijk alle voorwaarden voor de subsidie Effectuering ruimtelijk beleid.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de subsidie Effectuering ruimtelijk beleid aanvragen niet meer aanvragen bij de provincie Overijssel. Het budget voor 2022 is op.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)