Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidie ruimtelijk beleid (Overijssel)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u een Overijsselse rechtspersoon die de kwaliteit van de openbare ruimte in Overijssel wilt verbeteren? Dan kunt u bij de provincie subsidie aanvragen voor onderzoek, visievorming en planontwikkeling van concrete projecten die bijdragen aan het provinciaal ruimtelijk beleid. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven