Subsidies duurzaamheid en innovatie Overijssel en Gelderland (OP Oost)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Heeft u een innovatief en duurzaam project in Overijssel of Gelderland? Dan kunt u een subsidie of lening bij OP Oost aanvragen. OP Oost staat voor ‘Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Overijssel en Gelderland’.

Subsidieprogramma’s van OP Oost worden gefinancierd door de EU, de Rijksoverheid en de provincies Overijssel en Gelderland. Voorbeelden van deze subsidieprogramma’s zijn EFRO en REACT-EU.

Wanneer komt u in aanmerking?

OP Oost heeft voorwaarden voor subsidieaanvragen:

  • U werkt samen met 1 of meer ondernemers en eventueel met kennisinstellingen of overheden.
  • U voert uw project uit in Overijssel of Gelderland.
  • U en uw partners hebben geen financiële problemen.
  • U ontwikkelt nieuwe en duurzame producten gericht op algemene innovatie, koolstofarme innovatie of groen en digitaal herstel van de economie.
  • U bent nog niet gestart met de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt.

Bekijk alle voorwaarden voor subsidies van OP Oost.

Hoe vraagt u aan?

Bekijk de verschillende regelingen van OP Oost. Op de informatiepagina van de regeling leest u hoe u een aanvraag kunt indienen.

Het subsidieprogramma REACT-EU staat open voor aanvragen. U kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 april tot en met 31 december 2021.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven