Dit artikel is gerelateerd aan:

Boete voor onderbetaling van een werknemer

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

± 1 min lezen

U mag een werknemer niet minder dan het minimumloon betalen. Doet u dat wel? Dan kan uw werknemer dit melden bij de Inspectie SZW. U kunt hiervoor een boete krijgen. Uw werknemer kan ook naar de kantonrechter stappen.

Wat controleert Inspectie SZW?

De Inspectie SZW controleert of u zich houdt aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Bij een melding of vermoeden van onderbetaling mag Inspectie SZW controleren of:

Waarvoor kunt u een boete krijgen?

In de volgende gevallen kan Inspectie SZW u direct een boete of een dwangsom opleggen:

  • Een boete van maximaal € 12.000 als u niet kunt laten zien hoeveel loon en vakantiebijslag u heeft betaald en hoeveel uren er zijn gewerkt. Of als de loonstrook niet klopt.
  • Een boete van maximaal € 10.000 per werknemer als u te weinig betaalt.
  • Een boete van maximaal € 1.250 per werknemer als u het minimumloon contant betaalt.
  • Een boete van maximaal € 2.000 per werknemer als u geen of te weinig vakantiebijslag betaalt.
  • Een dwangsom als u niet binnen 4 weken het achterstallige loon of vakantiegeld betaalt. U betaalt dan € 500 voor elke dag dat u uw werknemer niet heeft terugbetaald. De dwangsom is maximaal € 40.000 per werknemer.

U betaalt een dwangsom bovenop het achterstallig loon en vakantiegeld waar uw werknemer recht op had. Hoeveel boete u betaalt, hangt af van hoe lang en hoe veel u de werknemer heeft onderbetaald.

Achterstallig loon en vakantiegeld terugbetalen

Heeft u van de Inspectie SZW bericht gehad dat u een werknemer te weinig betaalt? Dan moet u hierna de onderbetaalde werknemer binnen 4 weken het achterstallig loon en vakantiegeld terugbetalen. Uw werknemer kan het achterstallige geld nog 5 jaar opeisen. Bijvoorbeeld als uw werknemer er pas later achter komt. U betaalt dan vanaf de dag dat uw werknemer recht had op het wettelijke loon en vakantiegeld.

Hogere boete en maatregelen bij meer overtredingen

Als u binnen 5 jaar 2 of 3 keer de fout in gaat, moet u ook 2 of 3 keer zo veel boete betalen. Bij ernstige overtredingen moet u mogelijk uw bedrijf tijdelijk sluiten (preventieve stillegging).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid