Dit artikel is gerelateerd aan:

Sancties bij onderbetaling van een werknemer

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

± 1 min lezen

Betaalt u uw werknemer minder dan het minimumloon of de minimumvakantiebijslag? Of kloppen uw loonstrookjes niet? Uw werknemer kan naar de kantonrechter stappen. Of een klacht indienen bij Inspectie SZW. Uw werknemer heeft 5 jaar de tijd om achterstallig loon op te eisen.

Wat controleert Inspectie SZW?

  • Controleren of u minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betaalt.
  • Uw administratie controleren bij een vermoeden van onderbetaling.

Gevolgen van onderbetaling werknemer

Het onderbetalen van uw werknemer heeft gevolgen. Bij overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) kan Inspectie SZW boetes en sancties opleggen:

  • Een boete van maximaal € 12.000 als u niet kunt aantonen hoeveel loon en vakantiebijslag u heeft betaald en hoeveel uren zijn gewerkt. Of als de loonstrook niet klopt.
  • Een boete als u te weinig betaalt. Die boete kan oplopen tot € 10.000 per werknemer.
  • Een boete als u het minimumloon contant betaalt. Deze boete kan oplopen tot € 1.250.
  • Een boete als u te weinig vakantiebijslag betaalt. Deze boete kan oplopen tot € 2.000 per werknemer.
  • Een dwangsom als u niet binnen 4 weken alsnog betaalt. Per werknemer tot € 400 per dag, met een maximum van € 40.000 per werknemer.

Boete bij meerdere overtredingen

Als u binnen 5 jaar 2 of 3 keer de fout in gaat, moet u ook 2 of 3 keer zo veel boete betalen. Of u moet maximaal 3 maanden stoppen met (een deel van) uw werkzaamheden. Let op: Bij ernstige overtredingen geldt een termijn van 10 jaar in plaats van 5 jaar.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid