Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomePersoneel

Vakantiegeld uitbetalen aan uw personeel

Deze informatie is geplaatst door:Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid± 2 min lezenEnglish version

Uw werknemer heeft recht op minimaal 8% vakantiegeld. De wettelijke term is vakantiebijslag, maar de meeste mensen noemen het vakantiegeld of vakantietoeslag. Check de belangrijkste vragen over vakantiegeld.

Is vakantiegeld verplicht?

Het uitbetalen van vakantiegeld is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). U bent verplicht dat jaarlijks uit te betalen. In de cao kunnen andere afspraken over vakantiegeld staan. Check altijd de cao waar uw werknemers onder vallen. Betaalt u niet uit? Dan kunt u een boete of dwangsom krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hoe wordt vakantiegeld berekend?

Hoeveel vakantiegeld uw werknemer krijgt, staat in de wet. Uw werknemer heeft recht op minimaal 8% vakantiegeld over het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld van mei tot mei. U moet ook vakantiegeld uitbetalen over:

  • overwerk
  • prestatietoeslagen
  • beloningen (provisies)
  • onregelmatigheidstoeslagen
  • uitbetaalde vakantiedagen

Andere uitbetalingen tellen niet mee. Zoals onkostenvergoeding, eindejaarsuitkering en winstuitkering.

Vakantiegeld uitbetalen over overuren

U betaalt over extra uren ook vakantiegeld. Dat wordt berekend over de volle waarde van de overuren. Dus ook over de eventuele overwerktoeslag.

Mag u geen of minder vakantiegeld uitbetalen?

In een cao kan staan dat een werknemer geen recht heeft op vakantiegeld. Dan moet u uw werknemer minstens 108% van het minimumloon uitbetalen. Als u alleen het minimumloon uitbetaalt, heeft uw werknemer recht op 8% vakantiegeld.

Verdient uw werknemer meer dan 3 keer het wettelijk minimumloon? Dan kunt u afspreken dat u geen of een lager bedrag aan vakantiegeld uitbetaalt. Zet deze afspraken op papier.

Moet u vakantiegeld uitbetalen als een werknemer ziek is?

Ook een zieke werknemer bouwt vakantiegeld op. U moet voor uw werknemer vakantiegeld opbouwen voor het deel van het loon dat u moet doorbetalen.

Moet u vakantiegeld uitbetalen bij ontslag?

Ontslaat u uw werknemer? Dan betaalt u vakantiegeld over de periode dat uw werknemer in dienst was. U betaalt dat uit bij het laatste salaris. U moet ook vakantiegeld uitbetalen als een contract afloopt.

Betaalt u vakantiegeld bij een nulurencontract?

Met een nulurencontract heeft uw werknemer recht op vakantie en vakantiegeld. U betaalt vakantiegeld uit over de uren die uw werknemer heeft gewerkt. Het vakantiegeld is minstens 8% van het loon.

Wanneer moet u vakantiegeld uitbetalen?

De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld in één keer uit, in mei of juni. Wilt u het vakantiegeld op een ander moment uitbetalen? Of liever in meerdere keren? Dan heeft u daarvoor schriftelijk toestemming nodig van uw werknemer. De afspraken over de uitbetaling staan in de cao of in het arbeidscontract.

Moet u te weinig uitbetaald vakantiegeld terugbetalen?

Heeft u van de Nederlandse Arbeidsinspectie bericht gehad dat u een werknemer te weinig betaalt? Dan moet u binnen 4 weken het vakantiegeld alsnog uitbetalen. Uw werknemer kan het vakantiegeld nog 5 jaar opeisen. U betaalt dan vanaf de dag dat uw werknemer recht had op het loon en vakantiegeld.

Naar boven