Loonstrook aan uw werknemer geven

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

U informeert u uw werknemer met een loonstrook (salarisstrook, loonspecificatie) over hoe het loon is opgebouwd. U moet bepaalde informatie op de loonstrook zetten. Zoals het brutoloon en het nettoloon.

Wanneer geeft u een loonstrook?

U moet uw werknemers een loonstrook geven bij:

 • de 1e loonbetaling
 • iedere loonbetaling die anders is dan de vorige loonbetaling (bijvoorbeeld bij een loonsverhoging)

Wilt u de loonstrook digitaal geven? Dan moet uw werknemer hier nadrukkelijk mee instemmen. Hij moet de digitale loonstrook kunnen opslaan.

Veel werkgevers geven hun werknemers iedere maand een loonstrook, maar dit is niet verplicht. Krijgt uw werknemer helemaal geen loonstrook? Of klopt de loonstrook niet? Dan kunt u een boete krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wat zet u op de loonstrook?

Uw werknemer moet de loonstrook makkelijk kunnen begrijpen. ook moet u alle bedragen omschrijven. De verplichte onderdelen zijn:

 • het bruto loonbedrag
 • de opbouw van het loon (basisloon met bijvoorbeeld provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies en gratificatie)
 • vakantiebijslag
 • wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon voor de werknemer
 • omschrijving van vergoedingen
 • de inhoudingen op of verrekeningen met het loon (bijvoorbeeld pensioenpremie, werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag)
 • uw bedrijfsnaam en de naam van uw werknemer
 • de periode waarover u loon betaalt (loontijdvak)
 • het aantal uur (arbeidsduur) dat u werknemer werkt volgens het arbeidscontract (bijvoorbeeld 36 uur per week)
 • of de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft of een oproepovereenkomst

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)