Saneringsplan inleveren voor bodemsanering

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 3 feb 2023
< 1 min lezen
English version

Gaat u vervuilde bodem saneren (herstellen) of verontreinigde grond verplaatsen? En kunt u de bodemsanering niet melden volgens de BUS-regeling? Dan moet u een saneringsplan laten goedkeuren door de provincie. Lees hier meer

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

In het saneringsplan zet u precies hoe u de sanering gaat aanpakken. U moet misschien ook bodemonderzoek doen en de resultaten van het bodemonderzoek inleveren. Pas als de provincie akkoord is met uw saneringsplan mag u beginnen met de sanering.

U moet daarna melden als:

  • u begint met de sanering
  • er iets in het saneringsplan verandert
  • als u klaar bent met de werkzaamheden

Na de sanering moet u een saneringsverslag (evaluatieverslag) inleveren.

Nazorgplan restverontreiniging

Als er nog verontreiniging achterblijft (restverontreiniging) moet u een nazorgplan maken en dat inleveren bij de provincie. In het nazorgplan staat hoe u de restverontreiniging gaat aanpakken.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)