Dit artikel is gerelateerd aan:

SET-regeling (Stimuleringsregeling E-Health Thuis)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Bent u een aanbieder van zorg of ondersteuning? En wilt u (meer) digitale zorg op afstand (e-health) geven aan mensen thuis? Dan kunt u de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) aanvragen.

U kunt maximaal 50% van uw kosten vergoed krijgen. Met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 750.000.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U bent een aanbieder van zorg of ondersteuning onder de ZvW, Wlz of Wmo.
  • U wilt met e-health toepassingen blijven werken of ze uitbreiden.
  • U werkt samen met minimaal 1 zorgaanbieder en 1 inkoper.
  • U heeft nog geen subsidie ontvangen voor uw activiteiten.
  • Uw project duurt maximaal 3 jaar.
  • Uw samenwerking voldoet aan de voorwaarden voor het activiteitenplan.
  • Uw toepassingen voldoen aan de voorwaarden voor toepassingen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een chronische ziekte of zorgvraag.

Bekijk hier alle voorwaarden voor de SET.

SET Visievorming e-health

Wilt u een visie ontwikkelen over hoe e-health kan bijdragen aan uw missie? Dan kunt u subsidie aanvragen. U kunt maximaal €20.000 vergoed krijgen aan personeelskosten en kosten voor het verstrekken van advies en/ of procesbegeleiding door derden. U moet voldoen aan de voorwaarden voor de SET Visievorming e-health.

Ondersteuningsprogramma SET-up

De SET-regeling heeft ook een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit praktische programma helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Doel is het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de invoering en het gebruik van e-health.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt eerst een quickscan invullen. Daarna kunt u de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) aanvragen tot en met 31 december 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wilt u de PréSET aanvragen? Dan kunt u eerst een quickscan invullen. Daarna kunt u de PréSET aanvragen tot en met 31 december 2021 bij RVO.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven