SET-regeling (Stimuleringsregeling eHealth Thuis)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u een aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u (meer) digitale zorg op afstand (eHealth) geven aan mensen thuis? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET).

Coronacrisis: SET COVID-19 2.0

Bent u zorgaanbieder en wilt u tijdens de coronacrisis investeren in structurele digitale zorg op afstand aan mensen die thuis wonen? Bijvoorbeeld zorg via een beeldscherm, het vaststellen van welke zorg nodig is via een app of medicijndispensers. Dan kunt u de subsidie SET COVID-19 2.0 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van 27 juli tot en met 30 november 2020.

Voorwaarden voor de SET-regeling

De SET-regeling is voor activiteiten die e-health toepassingen in uw organisatie uitbreiden en borgen. Daaronder valt ook het opleiden van zorgprofessionals en het informeren en trainen van cliënten en mantelzorgers. Het gaat om toepassingen voor digitale zorg die:

  • de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met een zorgvraag
  • zorgverleners helpen om betere zorg te geven
  • die gemeenten en zorgverzekeraars helpen om meer mensen te kunnen helpen tegen dezelfde kosten

De regeling is voor innovatieclusters van minstens 1 zorgaanbieder samen met 1 inkoper.

Hoe kunt u de SET-regeling aanvragen?

U kunt de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) aanvragen tot en met 31 december 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven