Dit artikel is gerelateerd aan:

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectorenExterne link.

Wanneer komt u in aanmerking?

De MIT bestaat uit verschillende instrumenten. Per instrument gelden andere voorwaarden:

Regionale budgetten

Voor de MIT-regeling zijn er 5 regio's. Informatie over de de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's via de Loketwijzer MIT-regelingExterne link (RVO)

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt MIT aanvragenExterne link via RVO. Per instrument geldt een andere openings-en sluitingsdatum. Op dit moment kunt u geen MIT aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland