SBIR innovatie in opdracht

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u als ondernemer innovatieve oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken? Dat kan met SBIRExterne link. SBIR is een competitie. De bedrijven met de beste offertes krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De bedrijven met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U heeft een bedrijf binnen de EU.
  • Uw project valt binnen een van de thema's Bio-economie, Energie of Veilige samenleving.

Hoe kunt u aanvragen?

Overheidsdiensten die hun maatschappelijke vraagstuk willen oplossen met hulp van ondernemers kunnen een SBIR-oproep doen. Ondernemers kunnen met hun idee reageren op deze oproep. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert de competitie.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland