Stappenplan omgevingsplan bekijken

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
3 min lezen
English version

Heeft u een locatie op het oog voor uw bedrijf? Bekijk dan eerst het omgevingsplan. Hierin beschrijft de gemeente wat er met de locatie mag gebeuren. Vaak is niet alle informatie voor u even belangrijk. Lees daarom hier de stappen voor het bekijken van het omgevingsplan.

1. Zoek het omgevingsplan op via het Omgevingsloket

U vindt het omgevingsplan via Regels op de kaart in het Omgevingsloket. U kunt documenten zoeken op adres. Of door een locatie te tekenen op de kaart waarvan u documenten wilt bekijken. Daarna kunt u het omgevingsplan van de locatie inzien.

In het tabblad ‘Plekinfo’ vindt u de regels over activiteiten op dit adres en in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan regels voor het kappen van bomen of het installeren van een alarmsysteem. Bij het tabblad ‘Regels’ kunt u meer uitleg vinden en kunt u ook de zoekfunctie gebruiken.

2. Gebruik de juiste woorden om te zoeken

Het kan helpen om in het omgevingsplan te zoeken op bepaalde woorden. Zoals ‘bedrijven’, ‘milieu’, ‘verkeer’ en ‘parkeren’. Door verschillende zoektermen te gebruiken komt u snel bij delen van de tekst met belangrijke informatie voor u.

Onderwerpen die invloed kunnen hebben op uw bedrijf zijn:

Hoeveel ruimte heeft u om uw bedrijf uit te breiden? Meestal is dit minimaal 10%.

Welke activiteiten zijn toegestaan op uw locatie en sluiten deze aan bij uw activiteiten? Niet alleen de bestemming van uw eigen stuk grond (perceel) heeft invloed op de regels voor uw bedrijf. Ook de bestemming van percelen in de omgeving kan invloed hebben op uw bedrijfsplannen. Kijk daarom altijd verder dan alleen uw eigen terrein.

De milieuzonering bepaalt de ruimte die een bedrijf heeft om activiteiten uit te voeren die milieubelastend kunnen zijn. Hierbij gaat het voornamelijk om geur en geluid.

Is er genoeg aandacht voor de toegankelijkheid van uw bedrijf of locatie?

Is en blijft er genoeg parkeermogelijkheid op uw terrein en daarbuiten?

3. Geef uw mening (zienswijze) via de gemeente bij aanpassingen

Als uw gemeente een omgevingsplan wil aanpassen, kan dit gevolgen hebben voor (de toekomst van) uw bedrijf. Voordat de gemeente een omgevingsplan aanpast, moet zij betrokken personen en bedrijven betrekken bij de voorbereidingen van het wijzigen van het omgevingsplan. Dit wordt ook wel participatie genoemd. Ook moet de gemeente de mogelijkheid geven om te reageren op de wijzigingen. De gemeente moet daarvoor een inspraakprocedure volgen. De gemeente geeft bij de aankondiging van de wijziging ook aan hoe u uw zienswijze kunt indienen. De gemeente organiseert vaak bijeenkomsten om omwonenden en ondernemers de kans te geven om te reageren.

U heeft na publicatie 6 weken de tijd (de indieningstermijn) om het ontwerpplan te bekijken en uw mening te geven. Dit heet zienswijze indienen. U geeft uw zienswijze door aan de gemeente. Deze bekijkt vervolgens de reacties en maakt een definitief omgevingsplan. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad of het omgevingsplan wordt goedgekeurd.

Reageer samen met andere ondernemers

Aanpassingen aan het omgevingsplan in uw buurt kan niet alleen negatieve gevolgen hebben voor uw eigen bedrijf, maar ook voor andere bedrijven in de buurt. Door samen met hen op het plan te reageren, staat u sterker. U kunt bijvoorbeeld de lokale ondernemersvereniging benaderen. Of uw branchevereniging of (regionale) werkgeversvereniging.

Vaak betrekt de gemeente ondernemersorganisaties vanaf het begin bij de plannen. In die eerste fase heeft uw inbreng het meeste kans van slagen.

4. Blijf op de hoogte van plannen

Als de gemeente een omgevingsplan wil veranderen, maakt zij dat bekend op de eigen website. Ook kunt u zich aanmelden voor berichten over uw buurt van Overheid.nl. U krijgt dan een bericht als er bekendmakingen van de overheid zijn over uw omgeving. Of u kunt op zoek gaan naar eerder gepubliceerde aankondigingen.

Woont u niet in de omgeving waar u een bedrijf wilt beginnen? Dan kunt u ook een ander adres kiezen om berichten over te ontvangen.