Subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version
Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u zich met uw bedrijf meer richten op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? De subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO helpt u om samen met bedrijven en organisaties binnen uw sector risico's en misstanden aan te pakken.

U kunt op 2 manieren hulp krijgen:

  • Subsidie voor sectorale samenwerkingsverbanden (Pijler 1). U gaat samen met andere bedrijven en organisaties in uw sector de risico’s in de waardeketen (bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, arbeid en milieu) aanpakken. U gaat hiervoor samen 1 of meer van de 6 stappen van het proces voor gepaste zorgvuldigheid (due diligence) nemen.
  • Financiële hulp voor lopende IMVO-convenanten (Pijler 2). U kunt financiële hulp krijgen voor uw activiteiten in nog lopende IMVO-convenanten. Zo kunt u deze activiteiten tot 2026 blijven doen. Deze subsidie is een vervolg op Pijler 2 van het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO).

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor Pijler 1 zijn de voorwaarden onder meer:

  • U vraagt subsidie aan samen met minimaal 5 bedrijven in uw sector, eventueel met brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties.
  • Uw samenwerkingsverband is actief in een waardeketen die een binding heeft met de Nederlandse markt.
  • U voert uw activiteiten vooral uit in Nederland.
  • Uw keten heeft een link met een of meer DAC-productielanden.
  • Uw sector valt onder de hoogrisicosectoren.

Bekijk alle voorwaarden van Pijler 1 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U kunt de subsidie van Pijler 2 aanvragen als u al meedoet aan IMVO-convenanten van Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) Pijler 2. Bekijk alle voorwaarden van Pijler 2 bij RVO.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de subsidie Sectorale samenwerkingsverbanden (Pijler 1) niet meer aanvragen. Dit kon tot 26 september 2023, 12.00 uur bij RVO.

U kunt de subsidie Maatschappelijke organisaties in convenanten (Pijler 2) niet meer aanvragen. Dit kon tot 26 september 2023, 12.00 uur bij RVO.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)