Internationaal MVO

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Als u internationaal maatschappelijk verantwoord onderneemt (IMVO), dan houdt u rekening met de effecten van uw bedrijf op mens, milieu en maatschappij. Denk aan arbeidsomstandigheden, duurzaamheid, mensenrechten en corruptie. Dit kan ook uw bedrijf veel opleveren, zoals een sterke reputatie. Daarnaast is het een belangrijke voorwaarde voor overheidsfinanciering.

Maak uw bedrijf klaar voor MVO in het buitenland

Gaat u internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen? Gebruik dan de OESO-richtlijnenExternal link voor multinationale ondernemingen. Daarin staat wat de Nederlandse overheid en 45 andere landen van u verwachten. Lees hoe u om moet gaan met verschillende onderwerpen, zoals ketenbeheer, mensenrechten, kinderarbeid, corruptie of milieu.

MVO als voorwaarde voor overheidsfinanciering

Wilt u in aanmerking komen voor subsidies en leningen van de overheid, dan moet u voldoen aan de criteria voor MVO. De eisen voor overheidsfinanciering baseert de overheid op de OESO-richtlijnen.

Bekijk de subsidies van de overheid

Benieuwd naar welke subsidies er zijn? Check dan de SubsidiewijzerExternal link.

Sluit u aan bij een IMVO-convenant

Als internationaal ondernemer krijgt u soms te maken met complexe problemen. Bijvoorbeeld kinderarbeid of milieuschade. Dat lost u niet alleen op. Daarom maken bedrijfssectoren samen met maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid afspraken om deze problemen te voorkomen. In de IMVO-convenanten. Er zijn bijvoorbeeld afspraken voor duurzame kleding en textiel, banken en verantwoord goud. U kunt zich bij een akkoord aansluiten via imvoconvenanten.nlExternal link.

Regelhulp financiering en verzekeringen voor internationaal ondernemen

Heeft u plannen om te gaan exporteren, te gaan investeren of uit te breiden in het buitenland? Dan kan het lastig zijn om aan financiering te komen. Met deze RegelhulpExternal link krijgt u een goed idee of u in aanmerking komt voor internationale financiering of exportverzekering van de Rijksoverheid.

Gebruik tools voor internationaal MVO

Naast de OESO-richtlijnen, kunnen deze hulpmiddelen u helpen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen in het buitenland:

Zet in op de 5 voordelen van MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen goed voor mens, milieu en maatschappij. Het kan uw bedrijf ook veel opleveren:

  1. Een sterke reputatie. En dus ook een groter bestaansrecht.
  2. Loyale klanten. Als ‘groen’ bedrijf vergroot u de kans dat klanten met u willen en blijven werken.
  3. Gemotiveerde en trotse werknemers.
  4. Kostenbesparing. Denk aan verlagen van het energieverbruik.
  5. Innovatie en marktkansen. De vraag naar duurzame producten en diensten neemt steeds meer toe.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland