Tabak, e-sigaretten en e-liquids verkopen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 3 min lezen

Verkoopt u tabak, e-sigaretten en e-liquids? U mag deze producten niet overal en aan iedereen verkopen. U mag geen tabak verkopen in een slijterij, er geldt een leeftijdsgrens en er zijn bijvoorbeeld regels voor verpakkingen.

Deze producten vallen onder de Tabaks- en rookwarenwet:

 • tabak (bijvoorbeeld sigaretten, shag, pijptabak, waterpijptabak)
 • e-sigaret (elektronische sigaret met nicotine)
 • shisha pen (e-sigaret zonder nicotine)
 • e-liquids (navulvloeistof voor de e-sigaret met of zonder nicotine)
 • onderdelen van de e-sigaret

Neutrale verpakking

U mag sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten alleen verkopen in donkergroen-bruine pakjes (neutrale verpakking of plain packaging) met daarop alleen de naam van de fabrikant en informatie over de soort in een standaard lettertype. Op elk pakje moeten de gezondheidswaarschuwingen staan (tekst en foto).

Leeftijdsgrens voor rookwaren

U mag tabak, e-sigaretten, onderdelen van e-sigaretten, e-liquids (navulvloeistof) en rookproducten zonder nicotine alleen verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

 • U moet de leeftijd van de koper controleren als niet duidelijk is of de koper 18 jaar of ouder is (dit mag alleen met een geldig paspoort, id-kaart of rijbewijs).
 • U moet de leeftijd ook controleren als u online tabak verkoopt of via een automaat.
 • U mag niet verkopen aan iemand van 18 jaar en ouder als duidelijk is dat die persoon de rookwaren voor iemand koopt die jonger is dan 18 jaar (wederverstrekking).
 • U moet in uw verkoopruimte duidelijk zichtbaar aangeven dat er een leeftijdsgrens is voor verkoop van rookwaren.
 • Uw personeelsleden die tabak verkopen moeten 16 jaar of ouder zijn.

Verkoop losse sigaretten verboden

U mag sigaretten niet uit de verpakking halen en vervolgens los verkopen.

Sigaretten met smaak verboden

U mag geen sigaretten en shag verkopen met andere smaken, bijvoorbeeld vanille- of mentolsigaretten. Het is daarnaast verboden om mentholsigaretten te produceren. U mag ook geen click-sigaretten verkopen.

Reclame maken voor tabak

Elke vorm van reclame en sponsoring voor rookwaren is verboden, ook voor elektronische sigaretten. Alleen tabaksspeciaalzaken mogen onder voorwaarden reclame maken.

Verbod rookwaren uitstallen

In uw supermarkt mag u rookwaren verkopen, maar u mag ze niet laten zien (uitstallen). Ook niet op de toonbank, in een vitrine of in een display. Benodigdheden om te kunnen roken, mag u wel laten zien. Bijvoorbeeld aanstekers en asbakken.

Het uitstalverbod (displayverbod) geldt voor alle tabaksproducten en producten die daar op lijken. Bijvoorbeeld elektronische sigaretten en voor roken bestemde kruidenproducten.

Uitzonderingsregel voor speciaalzaken

Heeft u een tabaksspeciaalzaak? Als u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u zich registeren als speciaalzaak bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). U mag dan onder bepaalde voorwaarden rookwaren laten zien.

Verkopen via een sigarettenautomaat

Sigarettenautomaten (tabaksautomaten waarbij klanten zelf sigaretten kunnen kopen) zijn verboden in de horeca.Verkooppunten die wel sigarettenautomaten mogen hebben, zijn supermarkten, benzinestations en horeca zonder alcoholvergunning. Dat mag alleen als:

 • alleen u of het personeel de automaat kan bedienen
 • u de rookwaren niet laat zien, er staan geen afbeeldingen van de sigaretten op de automaat en er is alleen functionele verlichting
 • u geen reclame maakt voor rookwaren
 • u controleert op de leeftijdsgrens

Tabak verkopen via een webshop

U mag tabak, e-sigaretten, onderdelen van e-sigaretten, e-liquids (navulvloeistof) en rookproducten zonder nicotine verkopen via internet. Maar u mag geen afbeeldingen of video’s laten zien (uitstalverbod). Linken naar een andere website met afbeeldingen of video’s mag ook niet.

U mag alleen sobere informatie geven die duidelijk maakt wat u verkoopt, over:

 • het merk
 • de merkvariant
 • de grootte of inhoud van de verpakking
 • de consumentenprijs

Bij verkoop via een webshop moet u ook de leeftijd van uw koper controleren.

Tabak verkopen in het buitenland

Wilt u tabak, e-sigaretten of e-liquids verkopen aan consumenten in de Europese Economische ruimte (EER)? Dan moet u zich registreren bij de NVWA en bij de bevoegde autoriteiten in het land waar u uw producten verkoopt. In een aantal EER-landen is het verboden om rookwaren te verkopen.

Accijns en verbruiksbelasting

De overheid heft accijns (verbruiksbelasting) over tabak en tabaksproducten. Als u tabak inkoopt, betaalt u accijns. De accijns berekent u door aan de consument. Bekijk de tarievenlijst accijns en verbruiksbelastingen. U moet aangifte accijns en verbruikersbelasting doen bij de Belastingdienst.

Controle en boete

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich aan de regels houdt. Dat kan bijvoorbeeld door een jonge koper een testkoop bij u te laten doen. Als u de leeftijd van de testkoper niet controleert, krijgt u een boete of u mag u geen tabak, e-sigaretten of navulverpakkingen meer verkopen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)