Tabak, e-sigaretten en e-liquids verkopen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
3 min lezen
English version

Verkoopt u tabak, e-sigaretten en e-liquids? U mag deze producten niet overal en aan iedereen verkopen. U mag geen tabak verkopen in een supermarkt, slijterij of online, er geldt een leeftijdsgrens en er zijn bijvoorbeeld regels voor verpakkingen.

De regels voor verkoop gelden voor tabak en andere producten om te (kunnen) roken. Het gaat om deze rookwaren:

 • tabak (bijvoorbeeld sigaretten, shag, pijptabak, waterpijptabak)
 • e-sigaret (elektronische sigaret met nicotine)
 • rookproducten zonder nicotine (bijvoorbeeld kruidenproducten)
 • shisha pen (e-sigaret zonder nicotine)
 • e-liquids (navulvloeistof voor de e-sigaret met of zonder nicotine)
 • elektronische verhittingsapparaten (zoals vaporizers)

Neutrale verpakking

U mag sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten alleen verkopen in donkergroen-bruine pakjes (neutrale verpakking of plain packaging) met daarop alleen de naam van de fabrikant en informatie over de soort in een standaard lettertype. Op elk pakje moeten de gezondheidswaarschuwingen staan (tekst en foto).

Leeftijdsgrens voor rookwaren

 • U mag rookwaren alleen verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.
 • U moet de leeftijd van de koper controleren als niet duidelijk is of de koper 18 jaar of ouder is (dit mag alleen met een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs). U moet de leeftijd ook controleren als u online tabak verkoopt of via een automaat.
 • U mag niet verkopen aan iemand van 18 jaar en ouder als duidelijk is dat die persoon de rookwaren voor iemand koopt die jonger is dan 18 jaar (wederverstrekking).
 • U moet in uw verkoopruimte duidelijk zichtbaar aangeven dat er een leeftijdsgrens is voor verkoop van rookwaren.
 • Uw personeelsleden die tabak verkopen moeten 16 jaar of ouder zijn.

Verkoop losse sigaretten verboden

U mag sigaretten niet uit de verpakking halen en vervolgens los verkopen.

Sigaretten met smaak verboden

U mag geen sigaretten en shag verkopen met andere smaken dan tabakssmaak, bijvoorbeeld vanille- of mentholsigaretten. Het is daarnaast verboden om mentholsigaretten te maken. U mag geen click-sigaretten verkopen.

E-sigaretten met smaakjes verboden

U mag geen e-sigaretten met smaakjes en navulling met smaakjes (zoals mango en aardbeienijs) produceren, importeren of verkopen. U mag wel e-sigaretten met tabakssmaak en navulling met tabakssmaak verkopen.

Reclame maken voor tabak

Elke vorm van reclame en sponsoring voor rookwaren is verboden. Dit geldt voor winkeliers, producenten, groothandelaren en importeurs. Voor fysieke verkooppunten en online winkels (webshops).

Alleen tabaksspeciaalzaken die aan bepaalde voorwaarden voldoen en die geregistreerd zijn bij de Nederlandse Voedsel- en Warenauoriteit (NVWA), mogen reclame maken. Deze tabaksreclame mag niet vanaf de buitenkant van de winkel te zien zijn. U kunt uw speciaalaak registreren bij de NVWA.

Verbod rookwaren uitstallen

Als u rookwaren verkoopt, mag u ze niet laten zien (uitstallen). Ook niet op de toonbank, in een vitrine of in een display. Lees de regels van het uitstalverbod (displayverbod).

Alleen tabaksspeciaalzaken die bij de NVWA geregistreerd zijn mogen rookwaren uitstallen. U kunt uw speciaalzaak registreren bij de NVWA.

Waar mag u geen rookwaren verkopen?

U mag geen sigaretten, andere tabaksproducten en aanverwante producten (zoals vapes) verkopen in:

 • supermarkten
 • verkooppunten in supermarken
 • avondwinkels
 • buurtwinkels
 • horecagelegenheden (met of zonder alcoholvergunning)

U mag nog wel rookwaren verkopen in:

 • supermarkten in zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, verzorgingshuizen, psychiatrische ziekenhuizen en revalidatiecentra
 • supermarkten in gevangenissen
 • groothandels
 • tankstations
 • coffeeshops
 • shisha lounges

Verkopen via een sigarettenautomaat

Sigarettenautomaten (tabaksautomaten waarbij klanten zelf sigaretten kunnen kopen) zijn verboden in de horeca. Verkooppunten die wel sigarettenautomaten mogen hebben, zijn benzinestations en horeca zonder alcoholvergunning. Dat mag alleen als:

 • alleen u of het personeel de automaat kan bedienen
 • u de rookwaren niet laat zien, er staan geen afbeeldingen van de sigaretten op de automaat en er is alleen functionele verlichting
 • u geen reclame maakt voor rookwaren
 • u controleert op de leeftijdsgrens

Rookwaren verkopen op afstand verboden

U mag rookwaren niet (op afstand) verkopen via:

 • een webshop, app, chat of social media (online)
 • telefoon
 • postorder
 • een bestelbon uit een krant of tijdschrift

Verkoopt u rookwaren vanuit Nederland aan consumenten in Nederland? U mag deze rookwaren niet op afstand verkopen:

 • tabaksproducten, zoals sigaretten en shag
 • aanverwante producten, zoals vapes (en onderdelen daarvan), navulvloeistoffen (met en zonder nicotine), voor roken bestemde kruidenproducten en elektronische verhittingsapparaten

Verkoopt u rookwaren vanuit het buitenland (binnen en buitende EER) aan consumenten in Nederland? U mag deze rookwaren niet op afstand verkopen:

 • tabaksproducten, zoals sigaretten en shag
 • elektronische sigaretten en navulverpakkingen (met en zonder nicotine)

Verkoopt u rookwaren vanuit Nederland aan consumenten in de EER? U mag deze rookwaren niet op afstand verkopen:

 • tabaksproducten, zoals sigaretten en shag
 • elektronische sigaretten en navulverpakkingen (met en zonder nicotine)

Het verbod geldt niet voor de verkoop aan de consument buiten de EER. U mag rookaccessoires, zoals pijpen en aanstekers wel op afstand verkopen.

Accijns en verbruiksbelasting

De overheid heft accijns (verbruiksbelasting) over tabak en tabaksproducten. Als u tabak inkoopt, betaalt u accijns. De accijns berekent u door aan de consument. Bekijk de tarievenlijst accijns en verbruiksbelastingen. U moet aangifte accijns en verbruikersbelasting doen bij de Belastingdienst.

Controle en boete

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich aan de regels houdt. Dat kan bijvoorbeeld door een jonge koper een testkoop bij u te laten doen. Als u de leeftijd van de testkoper niet controleert, krijgt u een boete of u mag u geen tabak, e-sigaretten of navulverpakkingen meer verkopen.