Tabak, e-sigaretten en e-liquids verkopen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Verkoopt u tabak, e-sigaretten en e-liquids? U mag deze producten niet overal en aan iedereen verkopen. U mag geen tabak verkopen in een slijterij, er geldt een leeftijdsgrens en er zijn bijvoorbeeld regels voor verpakkingen.

Deze producten vallen onder de Tabaks- en rookwarenwet:

Leeftijdsgrens voor rookwaren

U mag tabak, e-sigaretten, onderdelen van e-sigaretten, e-liquids (navulvloeistof) en rookproducten zonder nicotine alleen verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

  • U moet de leeftijd van de koper controleren wanneer het niet duidelijk is dat hij 18 jaar of ouder is (alleen met een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort, id-kaart of rijbewijs).
  • U moet de leeftijd ook controleren als u online tabak verkoopt of via een automaat.
  • U mag niet verkopen aan iemand van 18 jaar en ouder als duidelijk is dat die persoon de rookwaren voor iemand jonger dan 18 jaar koopt (wederverstrekkingExterne link).
  • U moet in uw verkoopruimte duidelijk zichtbaar aangeven dat er een leeftijdsgrens is voor verkoop van rookwaren.
  • Uw personeelsleden die tabak verkopen moeten 16 jaar of ouder zijn.

Verpakking laten zien

Als u rookwaren laat zien in bijvoorbeeld een toonbank, vitrine of display, dan moeten de gezondheidswaarschuwingen duidelijk zichtbaar zijn. Met de gezondheidswaarschuwing naar voren en in de juiste leesrichting. U mag geen rookwaren met misleidende teksten op de verpakking zoals ‘light’ of ‘biologisch’ verkopen. U mag rookwaren straks niet meer zichtbaar in uw winkel hebben.

Sigaretten met smaak verboden

U mag geen sigaretten en shag verkopen met andere smaken zoals vanille. U mag geen mentholsigaretten verkopen. U mag ook geen click-sigaretten verkopen.

Reclame maken voor tabak

Elke vorm van reclame en sponsoring voor rookwarenExterne link is verboden, ook voor elektronische sigaretten. Alleen tabaksspeciaalzaken mogen onder voorwaardenExterne link reclame maken.

Verkopen via een sigarettenautomaat

U mag tabak alleen via een sigarettenautomaat (tabaksautomaatExterne link) verkopen als:

  • de automaat standaard vergrendeld is, de koper heeft bijvoorbeeld een agecoin nodig voordat hij iets uit de automaat kan kopen
  • alleen personen van 18 jaar of ouder kunnen iets uit de automaat kopen
  • de sigarettenautomaat in het zicht staat van de eigenaar of personeel

Tabak verkopen via een webshop

U mag tabak, e-sigaretten, onderdelen van e-sigaretten e-liquids (navulvloeistof) en rookproducten zonder nicotine verkopen via internet. Maar u mag hier geen reclame voor maken. U kunt wel foto’s van de producten op uw website zetten, maar dat mag alleen daar waar uw klanten direct kunnen bestellen in uw webshop. En het moet een neutrale presentatieExterne link zijn. Vanaf 1 januari 2021 mag u geen afbeeldingen meer laten zienExterne link. Bij verkoop via een webshop moet u ook de leeftijd van uw koper controleren.

Tabak verkopen in het buitenland

Wilt u tabak, e-sigaretten of e-liquids verkopen aan consumenten in de Europese Economische ruimte (EERExterne link)? Dan moet u zich registreren bij de NVWAExterne link en bij de bevoegde autoriteiten in het land waar u uw producten verkoopt. In een aantal EER-landenExterne link is het verboden om op deze manier rookwaren te verkopen.

Accijns en verbruiksbelasting

De overheid heft accijns (verbruiksbelasting) over tabak en tabaksproducten. Als u tabak inkoopt, betaalt u accijns. De accijns berekent u door aan de consument. Bekijk de tarievenlijst accijns en verbruiksbelastingenExterne link. U moet aangifte accijns en verbruikersbelastingExterne link doen bij de Belastingdienst.

Controle en boete

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich aan de regels houdt. Dat kan bijvoorbeeld door een jonge koper een testkoop bij u te laten doen. Als u de leeftijd van de testkoper niet controleert, krijgt u een boeteExterne link of u mag u geen tabak, e-sigaretten of navulverpakkingen meer verkopen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven