MenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Tabak, e-sigaretten en e-liquids verkopen

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 3 min lezenEnglish version

Verkoopt u tabak, e-sigaretten en e-liquids? U mag deze producten niet overal en aan iedereen verkopen. U mag geen tabak verkopen in een slijterij, er geldt een leeftijdsgrens en er zijn bijvoorbeeld regels voor verpakkingen.

De regels voor verkoop gelden voor tabak en andere producten om te (kunnen) roken. Het gaat om deze rookwaren:

 • tabak (bijvoorbeeld sigaretten, shag, pijptabak, waterpijptabak)
 • e-sigaret (elektronische sigaret met nicotine)
 • onderdelen van de e-sigaret
 • rookproducten zonder nicotine (bijvoorbeeld kruidenproducten)
 • shisha pen (e-sigaret zonder nicotine)
 • e-liquids (navulvloeistof voor de e-sigaret met of zonder nicotine)
 • elektronische verhittingsapparaten (zoals vaporizers)

Neutrale verpakking

U mag sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten alleen verkopen in donkergroen-bruine pakjes (neutrale verpakking of plain packaging) met daarop alleen de naam van de fabrikant en informatie over de soort in een standaard lettertype. Op elk pakje moeten de gezondheidswaarschuwingen staan (tekst en foto).

Leeftijdsgrens voor rookwaren

U mag rookwaren alleen verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U moet de leeftijd van de koper controleren als niet duidelijk is of de koper 18 jaar of ouder is (dit mag alleen met een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs). U moet de leeftijd ook controleren als u online tabak verkoopt of via een automaat.

U mag niet verkopen aan iemand van 18 jaar en ouder als duidelijk is dat die persoon de rookwaren voor iemand koopt die jonger is dan 18 jaar (wederverstrekking).

U moet in uw verkoopruimte duidelijk zichtbaar aangeven dat er een leeftijdsgrens is voor verkoop van rookwaren.

Uw personeelsleden die tabak verkopen moeten 16 jaar of ouder zijn.

Verkoop losse sigaretten verboden

U mag sigaretten niet uit de verpakking halen en vervolgens los verkopen.

Sigaretten met smaak verboden

U mag geen sigaretten en shag verkopen met andere smaken, bijvoorbeeld vanille- of mentholsigaretten. Het is daarnaast verboden om mentholsigaretten te maken. U mag geen click-sigaretten verkopen.

E-sigaretten met smaakjes

Verkoopt, importeert of produceert u e-sigaretten met smaakjes of navullingen met smaakjes? Op 1 januari 2023 is de Tabaks- en rookwarenregeling ter regulering van smaken voor e-sigaretten veranderd. Dit betekent dat de productie van e-sigaretten en navulvloeistoffen met smaakjes vanaf 1 juli 2023 verboden is. Tot 1 oktober 2023 geldt nog een uitverkooptermijn waarin u uw voorraad nog mag verkopen.

Reclame maken voor tabak

Elke vorm van reclame en sponsoring voor rookwaren is verboden. Dit geldt voor winkeliers, producenten, groothandelaren en importeurs. Voor fysieke verkooppunten en online winkels (webshops).

Alleen tabaksspeciaalzaken die aan bepaalde voorwaarden voldoen en die geregistreerd zijn bij de Nederlandse Voedsel- en Warenauoriteit (NVWA), mogen reclame maken. Deze tabaksreclame mag niet vanaf de buitenkant van de winkel te zien zijn. U kunt uw speciaalaak registreren bij de NVWA.

Verbod rookwaren uitstallen

In u rookwaren verkoopt, mag u ze niet laten zien (uitstallen). Ook niet op de toonbank, in een vitrine of in een display. Lees de regels van het uitstalverbod (displayverbod).

Alleen tabaksspeciaalzaken die bij de NVWA geregistreerd zijn mogen rookwaren uitstallen. U lunt uw speciaalzaak registreren bij de NVWA.

Verkopen via een sigarettenautomaat

Sigarettenautomaten (tabaksautomaten waarbij klanten zelf sigaretten kunnen kopen) zijn verboden in de horeca. Verkooppunten die wel sigarettenautomaten mogen hebben, zijn supermarkten, benzinestations en horeca zonder alcoholvergunning. Dat mag alleen als:

 • alleen u of het personeel de automaat kan bedienen
 • u de rookwaren niet laat zien, er staan geen afbeeldingen van de sigaretten op de automaat en er is alleen functionele verlichting
 • u geen reclame maakt voor rookwaren
 • u controleert op de leeftijdsgrens

Tabak verkopen via een webshop

U mag tabak, e-sigaretten, onderdelen van e-sigaretten, e-liquids (navulvloeistof) en rookproducten zonder nicotine verkopen via internet. Maar u mag geen afbeeldingen of video’s laten zien (uitstalverbod) of linken naar een andere website met afbeeldingen of video’s.

U mag alleen sobere informatie geven die duidelijk maakt wat u verkoopt, over:

 • het merk
 • de merkvariant
 • de grootte of inhoud van de verpakking
 • de consumentenprijs

Bij verkoop via een webshop moet u ook de leeftijd van uw koper controleren.

Tabak verkopen in het buitenland

Wilt u tabak, e-sigaretten of e-liquids verkopen aan consumenten in de Europese Economische ruimte (EER)? Dan moet u zich registreren bij de NVWA en bij de bevoegde autoriteiten in het land waar u uw producten verkoopt. In een aantal EER-landen is het verboden om rookwaren te verkopen.

Accijns en verbruiksbelasting

De overheid heft accijns (verbruiksbelasting) over tabak en tabaksproducten. Als u tabak inkoopt, betaalt u accijns. De accijns berekent u door aan de consument. Bekijk de tarievenlijst accijns en verbruiksbelastingen. U moet aangifte accijns en verbruikersbelasting doen bij de Belastingdienst.

Controle en boete

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of u zich aan de regels houdt. Dat kan bijvoorbeeld door een jonge koper een testkoop bij u te laten doen. Als u de leeftijd van de testkoper niet controleert, krijgt u een boete of u mag u geen tabak, e-sigaretten of navulverpakkingen meer verkopen.

Zie ook

Naar boven