Dit artikel is gerelateerd aan:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen. De Tozo is is geënt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt voorlopig tot 1 juni 2020. U vraagt deze ondersteuning aan bij de gemeente waar u woont.

Wat is de Tozo?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bestaat uit:

Inkomensondersteuning, afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie is dit tot maximaal ca. € 1.500 per maand (netto). Dit hoeft u niet terug te betalen en er is geen vermogens- of partnertoets.

en/of

Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u wel terugbetalen, maar met een mogelijkheid tot uitstel van aflossingsverplichting. Er wordt een lager rentepercentage berekend dan nu in de reguliere Bbz geldt.

Versnelde procedure voor zelfstandig ondernemers

De toets op levensvatbaarheid van uw onderneming wordt niet gedaan, zoals nu voor de reguliere Bbz. Hierdoor wordt uw aanvraag sneller behandeld.

Binnen 4 weken krijgt u voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud. Lukt dat door drukte niet, dan kan de gemeente met voorschotten werken.

Voorwaarden extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

U kunt de extra ondersteuning aanvragen bij de gemeente waar u woont als u vanaf 1 maart 2020 door de coronacrisis in financiële moeilijkheden bent gekomen.

Verder gelden de volgende eisen voor de Tozo:

  • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Uw bedrijf of zelfstandig beroep oefent u uit in Nederland.
  • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, zoals ingeschreven staan in het Handelsregister.
  • U bent vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met uw onderneming en voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Bent u minder dan een jaar geleden gestart? Dan geldt een urencriterium van gemiddeld minimaal 23,5 uur per week.
  • U woont in de gemeente waar u aanvraagt.

Bekijk hier of u in aanmerking komtExterne link voor de Tozo.

Tozo aanvragen

U vraagt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aan bij de gemeente waar u woont. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie. Het is niet nodig meteen een aanvraag in te dienen. Het ontlast de gemeente als aanvragen gespreid binnenkomen.

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en blijft voorlopig tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook als u pas in mei in de financiële moeilijkheden komt kunt u op dat moment een aanvraag doen voor ondersteuning bij uw gemeente.

Download de infographic Tozo regeling aanvragenExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven