Dit artikel is gerelateerd aan:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Komt u als zelfstandig ondernemer in financiële problemen door de coronacrisis? U kunt bij de gemeente een Tozo uitkering aanvragen. Let op: in het veld hieronder vult u de gemeente in waar u woont. Krijgt u geen resultaat, neem dan contact op met uw gemeente.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De Tozo is gebaseerd op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). U vraagt de Tozo aan bij de gemeente waar u woont.

  Wat is de Tozo?

  De oorspronkelijke Tozo (Tozo 1) is 3 maanden verlengdExterne link met de Tozo 2.

  Tozo 1

  De Tozo 1 geldt van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 en bestaat uit:

  Inkomensondersteuning, afhankelijk van uw inkomen en uw huishouding is dit maximaal ongeveer € 1.500 per maand (netto). Dit hoeft u niet terug te betalen. Voor deze inkomensondersteuning wordt niet gekeken naar:

  • de levensvatbaarheid van uw bedrijf
  • uw vermogen (vermogenstoets)
  • het inkomen van uw partner (partnerinkomenstoets)
  • de kostendelersnormExterne link

  Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Deze lening moet u wel terugbetalen, maar het is mogelijk om later af te lossen. U betaalt een lager rentepercentage dan voor de reguliere Bbz.

  Tozo 2

  De Tozo 2 geldt van 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020 en bestaat uit:

  Inkomensondersteuning, afhankelijk van uw inkomen en uw huishouding. U hoeft deze ondersteuning niet terug te betalen. Voor inkomensondersteuning wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf, uw vermogen en de kostendelersnorm wordt niet toegepast. Let op: bij de Tozo 2 is er wel een partnerinkomenstoets. Is het inkomen van uzelf en uw partner in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum? Dan kunt u geen Tozo 2 aanvragen.

  Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Als u al een lening heeft aangevraagd via de Tozo 1 dan telt dat bedrag mee. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of gekregen, kunt u deze lening niet aanvragen.

  Voorwaarden Tozo uitkering voor zelfstandig ondernemers

  Verder gelden de volgende eisen voor de Tozo 1 en de Tozo 2:

  • U heeft door de coronacrisis een inkomen onder het sociaal minimumExterne link en/of een bedrijfskrediet nodig voor een liquiditeitsprobleem
  • U bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • U oefent uw bedrijf of zelfstandig beroep uit in Nederland.
  • U voldoet aan wettelijke vereisten van een eigen bedrijf, u bent bijvoorbeeld ingeschreven in het Handelsregister.
  • U bent vóór 17 maart gestart met uw bedrijf en staat ingeschreven bij KVK
  • U voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep). Bent u minder dan een jaar geleden gestart? Dan geldt een urencriterium van gemiddeld minimaal 23,5 uur per week.
  • U woont in de gemeente waar u de Tozo aanvraagt.
  • U bent directeur-grootaandeelhouder (DGA), dan moet u alleen of samen met de andere directeuren meer dan 50% van de aandelen hebben.
  • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet gelden niet voor u.

  Bekijk hier of u in aanmerking komtExterne link voor de Tozo. Let op: de ‘Krijg ik Tozo check’ werkt niet in Internet Explorer. Gebruik hiervoor een andere browser.

  Tozo voor grensondernemers

  Woont u over de grens (in de EU, EER of Zwitserland) en heeft u in Nederland uw bedrijf (grensondernemer)? Dan kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening van maximaal € 10.157 (2% rente) is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Bekijk eerst of u aan de voorwaarden voor de Tozo voldoet met de Krijg ik Tozo checkExterne link. Let op: de ‘Krijg ik Tozo check’ werkt niet in Internet Explorer. Gebruik hiervoor een andere browser.

  U kunt de lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (Tozo) aanvragenExterne link bij de gemeente Maastricht. Aanvragen kan (vooralsnog) tot 1 juni 2020, ook met terugwerkende kracht (tot 1 maart 2020).

  Tozo 1 en/of Tozo 2 aanvragen

  U vraagt de Tozo 1 aan tot 1 juni 2020 bij de gemeente waar u woont. De Tozo 1 werkt terug tot 1 maart 2020. Kijk op de website van uw woongemeente voor meer informatie.

  U vraagt de Tozo 2 aan vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020 bij de gemeente waar u woont. De startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen. De Tozo 2 werkt terug tot 1 juni, dus u kunt ook later aanvragen. De Tozo 2 is alleen voor de maanden juni, juli en augustus. Heeft u al de Tozo 1 aangevraagd voor de maanden april, mei en juni? Dan kunt u de Tozo 2 aanvragen voor juli en augustus. Kijk op de website van uw woongemeente voor meer informatie.

  Heeft u al de Tozo 1 voor inkomensondersteuning en wilt u de Tozo 2 aanvragen? Dan kunt u de uitkering verlengen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

  Heeft u nog geen Tozo aangevraagd? Dan kunt u tot 1 juni de Tozo 1 aanvragen bij uw woongemeente. En vanaf 1 juni 2020 kunt u de Tozo 2 aanvragen.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven