Dit artikel is gerelateerd aan:

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) terugbetalen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen

Heeft u Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gekregen? En was uw omzet hoger dan verwacht? Dan heeft u mogelijk te veel geld ontvangen. Wat u te veel heeft gekregen, moet u terugbetalen. De TVL is een regeling om uw zakelijke vaste lasten te kunnen betalen.

Moet u terugbetalen?

RVO laat weten of u moet terugbetalen in een vaststellingsbrief. U betaalt terug als u te veel geld heeft gekregen. Bijvoorbeeld omdat uw omzet hoger is dan u had verwacht toen u TVL aanvroeg.

Na de subsidieperiode moet u uw echte omzet opgeven van de afgelopen periode. U krijgt hiervoor een uitnodiging per e-mail van RVO. RVO berekent met die cijfers het definitieve subsidiebedrag waar u recht op heeft.

U krijgt daarna een brief van RVO, de vaststellingsbrief. Hierin staan het definitieve subsidiebedrag en het bedrag dat u terug moet betalen. Het kan ook zijn dat u geen geld terug hoeft te betalen of dat u nog geld van RVO ontvangt.

Hoeveel moet u terugbetalen?

U betaalt een deel of het hele subsidiebedrag terug. Hoe hoog het bedrag voor u precies is, staat in de vaststellingsbrief die u krijgt van RVO.

U betaalt geen rente over het bedrag dat u terug moet betalen. Ook niet als u een betalingsregeling voor de TVL aanvraagt. Een bedrag tot € 500 hoeft u niet terug te betalen. Dit wordt kwijtgescholden.

Wanneer moet u terugbetalen?

Als u moet terugbetalen, moet u dat meteen doen. Dat kan in 1 keer, binnen 6 weken nadat u de vaststellingsbrief heeft gekregen.

Als betalen in 1 keer niet lukt, dan kunt u een betalingsregeling TVL aanvragen bij RVO. U betaalt het bedrag dan in 6 of 12 maanden terug. Of u vraagt om een persoonlijke betalingsregeling. Dan neemt RVO contact met u op om betaalafspraken te maken.

Moet u over meer TVL-periodes geld terugbetalen? Dan volgen de betaalperiodes na elkaar. Bijvoorbeeld: u betaalt eerst teveel ontvangen geld over TVL Q4 2020 en daarna over TVL Q1 2021.

Aan wie moet u terugbetalen?

U betaalt het geld dat u te veel heeft gekregen terug aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U heeft de TVL ook van RVO ontvangen.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over de TVL en de terugbetalingsregelingen kunt u contact opnemen met RVO.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven