Subsidie Topsector Energie (TSE)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Werkt u aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidieregelingen van Topsector Energie. Er zijn verschillende subsidies voor de thema's':

  • hernieuwbare energie
  • klimaatinnovatie
  • bio-energie;
  • energiebesparing gebouwde omgeving;
  • energie en industrie;
  • gas;
  • wind op zee;
  • zonne-energie.

Wanneer komt u in aanmerking?

De voorwaarden verschillen per thema. Een overzicht van de tendersExterne link voor de verschillende thema's vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Hoe kunt u aanvragen?

De openings- en sluitingsdatum verschillen per thema. U vraagt aan bij RVO.nlExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland