Topsector Energie (TSE)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bent u gevestigd in Nederland en werkt u samen binnen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI)? Dan kunt u meedoen met een tender rond de thema's:

  • bio-energie;
  • energiebesparing gebouwde omgeving;
  • energie en industrie;
  • gas;
  • wind op zee;
  • zonne-energie.

Daarnaast zijn er topsectoroverstijgende en topconsortiumoverstijgende projecten.

Wanneer komt u in aanmerking?

De voorwaarden verschillen per tender. Een overzicht van de tendersExternal link voor de verschillende thema's vindt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Hoe kunt u aanvragen?

De sluitingsdata verschillen per tender. U vraagt aan bij RVO.nlExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland