Faillissement aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Kunt u uw schulden niet meer aflossen en uw rekeningen niet meer betalen? Dan kunt u de rechtbank vragen u failliet te laten verklarenExterne link. U vraagt uw faillissement aanExterne link met een formulier. Dat kunt u voor uzelf doen of voor het bedrijf dat u vertegenwoordigt. Bij een faillissement wordt beslag gelegd op uw hele vermogen. Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf wordt u ook privé failliet verklaard.

Betalingsonmacht en bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u bestuurder van bijvoorbeeld een naamloze vennootschap (nv) of een besloten vennootschap (bv)? En kunt u bepaalde belastingen, werknemers- of pensioenpremies niet meer betalen (betalingsonmacht)? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de BelastingdienstExterne link, UWVExterne link of uw pensioenfonds. Zij kunnen u anders persoonlijk aansprakelijk stellen.

Civiel bestuursverbod

Bij faillissementsfraude kan bestuurders een bestuursverbod opgelegd worden. Het is dan maximaal 5 jaar niet toegestaan een rechtspersoon te besturen.

Wat gebeurt er als u failliet bent verklaard?

Als de rechter u of uw bedrijf failliet verklaart, stelt hij een curator aan. Deze mag als enige uw bedrijf beheren vanaf de dag dat u failliet bent verklaard. Bij een faillissement geldt een rangorde van schuldeisers.

Overzicht van faillissementen

In het Centraal InsolventieregisterExterne link staan alle faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen natuurlijke personen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven