MenuZoekenZoekenHomeBedrijf starten

Stappenplan particulier beveiligingsbedrijf starten

Deze informatie is geplaatst door:KVKKVKRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Centraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek± 1 min lezenEnglish version

Waar krijgt u mee te maken als u een beveiligingsbedrijf wilt starten? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt.

1. Vraag een vergunning particulier beveiligingsbedrijf aan

Voor het oprichten van een particulier beveiligingsbedrijf heeft u een vergunning nodig. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een ND-nummer (Nederlandse Dienstnummer). Als leidinggevende van een securitybedrijf heeft u nog een aparte ministeriële toestemming nodig.

2. Vraag een legitimatiebewijs voor uw medewerkers aan

Uw medewerkers moeten een speciaal legitimatiebewijs bij zich dragen. Hiervoor moet u toestemming vragen bij de politie in de buurt waar uw bewakingsbedrijf is gevestigd.

3. Laat uw uniform goedkeuren

Als u beveiligingswerkzaamheden uitvoert, bent u verplicht een uniform te dragen dat door de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) is goedgekeurd. Uw uniform moet zijn voorzien van het voorgeschreven V-embleem.

4. Volg de cao particuliere beveiligingsorganisaties

U bent verplicht de cao Particuliere beveiligingsorganisaties te volgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze voor uw branche algemeen verbindend verklaard.

5. Schrijf uw beveiligingsbedrijf in bij KVK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een particulier beveiligingsbedrijf start of overneemt, moet u het inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming voor bedrijfsbeveiliging niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Aantal oprichtingen particuliere beveilingsdiensten

De grafiek laat het aantal oprichtingen van particuliere beveilingsdiensten in Nederland zien per kwartaal.

Naar boven