Stappenplan particulier beveiligingsbedrijf starten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK

Waar krijgt u mee te maken als u een beveiligingsbedrijf wilt starten? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt.

1. Vraag een vergunning particulier beveiligingsbedrijf aan

Voor het oprichten van een particulier beveiligingsbedrijf hebt u een vergunning nodig. Als leidinggevende van een beveiligingsbedrijf hebt u nog een aparte ministeriële toestemming nodig.

2. Vraag een legitimatiebewijs voor uw medewerkers aan

Uw medewerkers moeten een speciaal legitimatiebewijs bij zich dragen. Hiervoor moet u toestemming vragen bij de politie in de buurt waar uw bedrijf is gevestigd.

3. Laat uw uniform goedkeuren

Als u beveiligingswerkzaamheden uitvoert, bent u verplicht een uniform te dragen dat door de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) is goedgekeurd. Uw uniform moet zijn voorzien van het voorgeschreven V-embleem.

4. Volg de cao particuliere beveiligingsorganisaties

U bent verplicht de cao Particuliere beveiligingsorganisaties te volgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze voor uw branche algemeen verbindend verklaard.

5. Schrijf u in bij KVK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een particulier beveiligingsbedrijf start of overneemt, moet u het inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U ontvangt menteen een btw-nummer. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Nieuw btw-id

Vanaf 1 januari 2020 verstrekt de Belastingdienst zelf het nieuwe btw-identificatienummerExterne link aan eenmanszaken. Het nummer wordt niet meer uitgereikt via KVK.

Aantal oprichtingen particuliere beveilingsdiensten

De grafiek laat het aantal oprichtingen van particuliere beveilingsdiensten in Nederland zien per kwartaal.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK