Stappenplan particulier beveiligingsbedrijf starten

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
2 min lezen
English version

Waar krijgt u mee te maken als u een beveiligingsbedrijf wilt starten? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Het stappenplan is een richtlijn. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen hebt.

1. Vraag een vergunning particulier beveiligingsbedrijf aan

Voor het oprichten van een particulier beveiligingsbedrijf heeft u een vergunning nodig. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een ND-nummer (Nederlandse Dienstnummer). Als leidinggevende van een securitybedrijf heeft u nog een aparte ministeriële toestemming nodig.

2. Vraag toestemming en legitimatiebewijs aan voor uw medewerkers en leidinggevenden

U moet voor de medewerkers en leidinggevenden in uw beveiligingsbedrijf toestemming vragen aan de politie of aan de minister van Justitie en Veiligheid (J&V). Als uw medewerkers en leidinggevenden toestemming hebben dan vraagt u een speciaal legitimatiebewijs aan dat zij bij zich moeten dragen. Als leidinggevende van een securitybedrijf heeft u nog een aparte ministeriële toestemming nodig.

3. Laat uw uniform goedkeuren

Als u beveiligingswerkzaamheden doet, moet u een uniform te dragen dat door de minister van Justitie en Veiligheid (J&V) is goedgekeurd. Uw uniform moet het voorgeschreven V-embleem hebben.

4. U moet zich aan de gedragscode houden

U moet zich houden aan de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus. In de gedragscode staat hoe u in de praktijk onderzoek doet en hoe u moet omgaan met de persoonsgegevens (privacy) van de mensen naar wie u onderzoek doet.

5. Volg de cao particuliere beveiligingsorganisaties

U bent verplicht de cao Particuliere beveiligingsorganisaties te volgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze voor uw branche algemeen verbindend verklaard.

6. Schrijf uw beveiligingsbedrijf in bij KVK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een particulier beveiligingsbedrijf start of overneemt, moet u het inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming voor bedrijfsbeveiliging niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

Aantal oprichtingen particuliere beveiligingsdiensten

De grafiek laat het aantal oprichtingen van particuliere beveiligingsdiensten in Nederland zien per kwartaal.