De eenmanszaak

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
4 min lezen
English version

Veel startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Een eenmanszaak begint u eenvoudig en snel.

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is een rechtsvorm waarbij u de enige verantwoordelijke bent voor het bedrijf. Bij een eenmanszaak bent u privé aansprakelijk voor zakelijke schulden. U kunt maximaal één eenmanszaak hebben. Deze kan wel verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben.

Freelancers of zzp'ers worden ingeschreven bij KVK als eenmanszaak. Freelancer of zzp'er is geen officiële rechtsvorm.

Eenmanszaak oprichten

Uw eenmanszaak schrijft u in bij het Handelsregister van KVK. U betaalt hiervoor € 80,10 (inschrijfvergoeding). U hoeft uw bedrijf niet apart aan te melden bij de Belastingdienst. Dat gebeurt automatisch. De Belastingdienst bepaalt vervolgens of u ook ondernemer bent voor de omzetbelasting. In dat geval ontvangt u een btw-identificatienummer.

Inschrijven bij KVK

Bereid uw inschrijving online voor. Log daarvoor in met uw DigiD. Daarna maakt u een afspraak om uw inschrijving af te ronden.

Met Mijn eenmanszaak kunt u als eigenaar uw uittreksel Handelsregister inzien door in te loggen met uw DigiD. Zo kunt u controleren of uw inschrijving nog klopt. En u kunt direct wijzigingen doorgeven.

Administratie

U bent wettelijk verplicht een administratie voor uw eenmanszaak bij te houden. Een belangrijk onderdeel daarvan is de boekhouding. Daaruit volgt een jaarrekening die u het jaarlijkse overzicht geeft van de financiële positie van uw eenmanszaak. Zijn alle rekeningen bijvoorbeeld betaald? En welke kosten heeft u gemaakt voor uw bedrijf. De jaarrekening vormt de basis van uw belastingaangiften. Ook moet uw administratie aan een aantal eisen voldoen. U hoeft de jaarrekening niet in te leveren (deponeren) bij KVK. U kunt de administratie uitbesteden aan een boekhouder of een accountant. De prijzen daarvoor liggen gemiddeld tussen de € 500 en € 1.000 per jaar.

Belasting

Over de winst uit uw eenmanszaak betaalt u inkomstenbelasting. Als de Belastingdienst u als ondernemer voor de inkomstenbelasting erkent, dan heeft u recht op mkb-winstvrijstelling. Voldoet u daarnaast aan het urencriterium, dan heeft u recht op meer belastingvoordeel, zoals de zelfstandigenaftrek. Starters kunnen de eerste 3 jaar ook gebruikmaken van startersaftrek. Lees meer over belastingvoordelen en aftrekposten.

Als u ondernemer bent voor de btw, betaalt u btw over uw omzet. Of u ondernemer voor de btw bent, hangt af van uw situatie. Heeft u een omzet van maximaal € 20.000 per jaar? Dan kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR). U berekent dan geen btw.

Aansprakelijkheid

De eenmanszaak is geen rechtspersoon. Dat betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle handelingen van uw eenmanszaak. En met uw eigen geld aansprakelijk bent voor de financiën. Ook voor eventuele schulden. Schuldeisers van uw bedrijf kunnen dus aanspraak maken op uw privébezit. Gaat uw bedrijf failliet, dan bent u zelf ook failliet.

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is ook uw partner financieel aansprakelijk voor de schulden. Met huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden kunt u dit voorkomen.

Tekenbevoegdheid

De eigenaar is altijd volledig tekenbevoegd. Dat betekent dat u namens het bedrijf contracten mag tekenen of bepaalde rechtshandelingen kunt uitvoeren. Zoals een wijziging in het Handelsregister doorgeven. U kunt ook iemand anders een volmacht geven. Dat is een verklaring waarin staat dat deze persoon ook namens het bedrijf kan handelen. Deze persoon is de gevolmachtigde. Schrijf de gevolmachtigde in in het Handelsregister. Dit is niet verplicht, maar wel handig. Zo weten uw zakenpartners zeker wie er mag handelen namens het bedrijf.

Personeel hebben met een eenmanszaak

Met een eenmanszaak kunt u personeel aannemen. Het woord eenmanszaak zegt iets over de rechtsvorm en niet over het aantal personen dat in uw bedrijf werkt. Er geldt geen maximum voor het aantal werknemers dat u kunt aannemen. Voor het personeel betaalt u loonheffingen en sociale premies. Als u voor het eerst een werknemer aanneemt, dan moet u zich als werkgever registreren bij de Belastingdienst. Ook geeft u dit door aan KVK.

Lees wat u moet regelen als u voor het eerst personeel aanneemt.

Verzekeringen en pensioen

Als eigenaar van een eenmanszaak betaalt u premies voor de volksverzekeringen. U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De AOW is een minimuminkomen. U kunt zelf aanvullend pensioen regelen.

U heeft geen recht op een Ziektewet-, WW- of WIA-uitkering. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Als u zwanger bent, heeft u recht op een zwangerschapsuitkering van minimaal 16 weken. Deze vraagt u aan bij UWV. Lees meer over de regels en voorwaarden . Afhankelijk van uw onderneming, kan het verstandig zijn nog andere aanvullende verzekeringen af te sluiten.

Opheffen

Als u stopt met uw eenmanszaak moet u uw zaak uitschrijven bij KVK. Ook moet u fiscaal afrekenen met de Belastingdienst. Is uw bedrijf in de loop der tijd meer waard geworden, dan betaalt u daar stakingswinst over. Heeft u in het verleden een fiscale oudedagsreserve opgebouwd? Dan moet u daar ook over afrekenen.

Lees meer over stoppen met uw eenmanszaak.

Verandering rechtsvorm

U kunt van uw eenmanszaak een bv maken. Een van de verschillen is dat na de omzetting niet u maar de bv verantwoordelijk is voor het bedrijf. En dus ook aansprakelijk is voor de financiën en eventuele schulden. Er zijn verschillende manieren om uw eenmanszaak om te zetten in een bv. Ook kunt u met uw eenmanszaak opgaan in een personenvennootschap, zoals een vof of maatschap. Bijvoorbeeld als u meer wilt samenwerken. Lees meer over het wijzigen van uw rechtsvorm.

Eenmanszaak of bv

Veel startende ondernemers twijfelen tussen het oprichten van een bv of een eenmanszaak. Lees wanneer u het beste kunt kiezen voor een eenmanszaak.

Feiten en cijfers: hoeveel eenmanszaken zijn er?

De grafiek toont het aantal eenmanszaken in Nederland per kwartaal. Het aantal eenmanszaken neemt al jaren onafgebroken toe. De eenmanszaak is de meest gebruikte rechtsvorm in Nederland.