Uw partner of kind komt meewerken in uw bedrijf

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Belastingdienst
Belastingdienst
3 min lezen
English version

Uw partner of kind komt meewerken in uw bedrijf. Dat kunt u op verschillende manieren regelen. Afhankelijk van uw keuze geeft u de wijziging door aan KVK of de Belastingdienst. En soms legt u het vast bij de notaris.

Uw partner komt meewerken in uw bedrijf

Dat kunt u op 3 manieren regelen:

U sluit een arbeidsovereenkomst af met uw partner. Uw partner is dan in dienst en heeft gelijke rechten als het overige personeel. Over het loon dat u aan uw partner betaalt, moet u loonheffingen inhouden en betalen. Als uw partner de eerste werknemer van uw bedrijf is, moet u zich aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst en KVK.

Uw partner werkt vrijwillig in uw bedrijf, of krijgt daarvoor een vergoeding (arbeidsbeloning). De hoogte van de vergoeding moet passen bij het soort werk.

Meewerkaftrek voor fiscale partners

Als u uw fiscale partner een vergoeding betaalt, dan heeft u misschien recht op meewerkaftrek. U kunt dan een bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Uw bedrijf moet dan een bv of een vof zijn. Voor een bv moet u dit laten vastleggen bij een notaris. Uw partner kan dan mede-directeur-grootaandeelhouder (mede-dga) worden. Bij een vof hoeft u dit niet verplicht bij een notaris te regelen. Wel is het verstandig om de afspraken over uw samenwerking in een vof-contract te regelen. U moet altijd aan KVK en de Belastingdienst doorgeven dat uw partner mede-eigenaar is geworden.

Heeft uw bedrijf een andere rechtsvorm dan een bv of een vof? Dan moet u eerst de rechtsvorm wijzigen.

Uw kind komt meewerken in uw bedrijf

Dat kunt u op 3 manieren regelen:

U geeft uw kind een arbeidsovereenkomst. Uw kind heeft dan dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers en is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Over het loon dat u aan uw kind betaalt, moet u loonheffingen inhouden en betalen. Als uw kind de eerste werknemer van uw bedrijf is, meldt u zich aan als werkgever bij de Belastingdienst en KVK.

Is uw kind 17 jaar of jonger? Volg dan ook de regels voor arbeid door jongeren.

Uw kind is minimaal 15 jaar en krijgt geen winst uit onderneming. De familierelatie zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden anders zijn dan die van de andere werknemers. Dan heeft uw kind een fictieve dienstbetrekking.

Bij een fictieve dienstbetrekking:

  • moet u loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en werkgeversheffing Zvw betalen
  • is uw kind niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen
  • moet u zich aan alle administratieve verplichtingen houden (zoals een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie bewaren)

Vereenvoudigde regeling voor de loonheffingen

Voor meewerkende kinderen mag u onder bepaalde voorwaarden de vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw gebruiken. U hoeft voor uw kind(eren) dan onder andere maar 1 keer per jaar aangifte loonheffingen te doen. U heeft een apart loonheffingennummer nodig, dat u aanvraagt via het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.

Lees alles over de vereenvoudigde regeling en voorwaarden in hoofdstuk 18, paragraaf 11 van het Handboek Loonheffingen.

Uw bedrijf moet dan een bv of een vof zijn. Voor een bv moet u dit laten vastleggen bij een notaris. Uw kind kan dan mede-directeur-grootaandeelhouder (mede-dga) worden. Bij een vof hoeft u dit niet verplicht bij een notaris te regelen. Wel is het verstandig om de afspraken over uw samenwerking in een vof-contract te regelen. U moet altijd aan KVK en de Belastingdienst doorgeven dat uw kind mede-eigenaar wordt.

Heeft uw bedrijf een andere rechtsvorm dan een bv of een vof? Dan moet u eerst de rechtsvorm wijzigen.

Feiten en cijfers: aantal meewerkende partners

De grafiek toont het aantal personen dat, zonder schriftelijke overeenkomst, werkt in het bedrijf van de partner. Vrouwen werken vaker als meewerkend partner dan mannen.