Regels voor arbeid door jongeren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u jongeren in dienst nemen? Voor arbeid door jongeren gelden speciale regels over het soort werk en de werk- en rusttijden. Deze regels verschillen per leeftijdscategorieExternal link. Jongeren van 13 tot 16 jaar mogen buiten schooltijd en in vakanties onder voorwaarden werken. Vanaf 16 jaar mogen jongeren bijna elk soort werk doen. Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Jongeren en vakantiewerk

U mag jongeren buiten schooltijd en in schoolvakantiesExternal link meer uren laten werken dan in schoolweken. Op Rijksoverheid.nlExternal link ziet u welk werk jongeren per leeftijd mogen doen, en hoe lang ze mogen werken.

Jongeren met een eigen onderneming

Jongeren onder de 18 jaar mogen een eigen onderneming hebben. Ze hebben daarvoor wel toestemming van hun ouders of verzorgers nodig. Jongeren van 16 of 17 jaar kunnen een handlichting aanvragen bij de kantonrechter. Daarmee zijn ze zelf aansprakelijk voor hun handelingen. Jongeren onder de 16 hebben altijd toestemming nodig en kunnen geen handlichting aanvragen.

Arbeid door jongeren in de horeca

Kinderen onder de 16 jaar mogen niet werken in ruimten waar alcohol wordt geschonken.

Arbeid door jongeren voor radio, tv, film of theater

Kinderen tussen 7 en 13 jaar mogen met een ontheffing en onder voorwaardenExternal link jaarlijks op 24 dagen optreden. Bijvoorbeeld in een radio- of tv-programma, film, modeshow, reclamespot of theaterproductie. Repetities tellen niet mee als een optreden. De werkgever van het kind moet hiervoor een ontheffing aanvragenExternal link bij Inspectie SZW.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven