Eigen bedrijf en aansprakelijkheid partner

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
4 min lezen
English version

U wilt voorkomen dat uw partner aansprakelijk is voor schulden van uw bedrijf. Dan is de manier waarop uw relatie is vastgelegd belangrijk. Ook de rechtsvorm van uw bedrijf is bepalend. Bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) loopt uw partner bijvoorbeeld meer risico dan bij een besloten vennootschap (bv).

Aansprakelijkheid hangt af van rechtsvorm

De aansprakelijkheid van uw partner hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Er zijn rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Hierbij zijn u en uw partner niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn:

Er zijn wel uitzonderingen. U bent bijvoorbeeld wel persoonlijk aansprakelijk bij aantoonbaar wanbeleid.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Hierbij is er geen verschil tussen uw privévermogen en zakelijk vermogen. Dit kan betekenen dat u uw persoonlijke bezit moet gebruiken om de schulden van uw bedrijf af te betalen. En dus ook het bezit van uw partner, als u daar niets voor heeft geregeld.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn:

Aansprakelijkheid afhankelijk van burgerlijke staat

Heeft u een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid? Dan bent u privé aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Mogelijk is ook uw partner privé aansprakelijk. Dit hangt af van de manier waarop u uw relatie heeft vastgelegd.

Er zijn 3 manieren om uw relatie officieel vast te leggen:

  • een samenlevingscontract
  • geregistreerd partnerschap of trouwen in (beperkte) gemeenschap van goederen
  • geregistreerd partnerschap of trouwen op partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden

De manier die u kiest, heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid van uw partner.

Woont u samen? Dan zijn uw bezittingen en schulden in principe gescheiden. Uw bedrijf is uw bezit. Uw partner is niet aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf.

Is uw partner mede-eigenaar van het bedrijf? Dan bent u wel samen aansprakelijk voor schulden van het bedrijf.

Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden? Dan bent u getrouwd in algehele gemeenschap van goederen.U deelt alle bezittingen en schulden die u in het huwelijk krijgt, maar ook alles wat u en uw partner vóór het huwelijk al hadden. Uw bedrijf is dan ook van u en uw partner samen. U bent ook allebei aansprakelijk voor schulden.

Getrouwd na 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Bent u na 1 januari 2018 getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden? Dan bent u getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Alles wat u vanaf de huwelijksdatum verkrijgt is van u en uw partner samen. Begint u een bedrijf nadat u bent getrouwd, dan hoort uw bedrijf bij de gemeenschap van goederen. U en uw partner zijn samen aansprakelijk voor schulden.

Alles wat u vóór het huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen al had, hoort bij uw privévermogen. Bent u uw bedrijf begonnen voordat u trouwde? Dan hoort uw bedrijf dus ook tot uw privévermogen. Uw partner is voor schulden van dit bedrijf niet aansprakelijk. Inkomsten uit uw bedrijf zijn ook alleen voor u. Wel moet u mogelijk een bijdrage aan de kosten van het gemeenschappelijke huishouden betalen. Lees meer over de beperkte gemeenschap van goederen.

Met huwelijkse voorwaarden kunt u vastleggen dat uw partner privé niet aansprakelijk is voor de schulden van uw bedrijf. Hiervoor gaat u naar de notaris. U overlegt met de notaris wat uw wensen zijn en welke huwelijkse voorwaarden hier het beste bij passen. De voorwaarden worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. Dit register is openbaar.

Start u een bedrijf en bent u al getrouwd op huwelijkse voorwaarden? Check in uw huwelijkse voorwaarden welke afspraken er nu zijn en of u deze wilt laten aanpassen.

Gemeenschap van goederen omzetten naar huwelijkse voorwaarden

Bent u al getrouwd in gemeenschap van goederen? En gaat u starten als ondernemer? Dan kunt u alsnog huwelijkse voorwaarden maken. Hiervoor gaat u naar de notaris. Samen kijkt u wat u wilt afspreken in de huwelijkse voorwaarden. De notaris stelt dan een akte van huwelijkse voorwaarden op. Ook maakt de notaris een akte van verdeling, zodat duidelijk is welke bezittingen en schulden van welke partner zijn.

Huwelijkse voorwaarden omzetten na het stopzetten van eigen bedrijf

Had u uw huwelijkse voorwaarden gemaakt om uw partner tegen aansprakelijkheid voor bedrijfsschulden te beschermen? En heeft u uw bedrijf verkocht, bent u gestopt of gaat u met pensioen? Overleg dan met uw partner en uw notaris of de huwelijkse voorwaarden nog nodig zijn. Soms bespaart u erfbelasting als u of uw partner overlijdt, als u uw huwelijkse voorwaarden heeft omgezet in gemeenschap van goederen.

Bankrekening privé en zakelijk scheiden

Het is aan te raden uw geldstromen privé en zakelijk altijd te scheiden. Zo ziet u wat van u en/of uw partner is en wat van uw bedrijf is. Ook kunt u bepaalde kosten alleen aftrekken bij de Belastingdienst als deze vanaf een zakelijke rekening zijn betaald. Bijvoorbeeld zakelijk tanken.

Partner wel of niet laten meetekenen bij lening?

Het komt vaak voor dat een partner mee moet tekenen als u een lening afsluit bij de bank. Zodra uw partner getekend heeft, is uw partner ook aansprakelijk voor de betreffende schuld.

Aansprakelijk voor schulden partner

Met huwelijkse voorwaarden kunt u niet alleen het risico voor uw partner verkleinen, maar ook het risico voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld als uw partner schulden heeft. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is uw bedrijf van u samen. De schuldeisers van uw partner kunnen dan ook het aandeel van uw partner in uw bedrijf opeisen. Met huwelijkse voorwaarden beschermt u uw bedrijf tegen mogelijke schuldeisers van uw partner.