Dit artikel is gerelateerd aan:

Certificaat van Oorsprong (CvO) of EUR.1-document aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Handelt u met landen buiten de EU? Dan heeft u vaak een oorsprongsdocument nodig. Dit document bewijst in welk land een product gemaakt is.

Coronacrisis: Tijdelijk digitaal certificaat toegestaan

Door de coronacrisis kunnen er problemen ontstaan met het aanleveren van herkomst- en oorsprongscertificaten. Normaal is bij invoer een origineel herkomst- en oorsprongscertificaat nodig. Het is nu tijdelijk toegestaan om deze certificaten óók digitaal te laten zien aan de Douane. Een papieren kopie is ook toegestaan. De maatregel geldt voor: certificaten goederenverkeer EUR.1, certificaten goederenverkeer EUR-MED, certificaten van oorsprong FORM A en A.TR certificaten.

Certificaat van Oorsprong (CvO, certificate of origin)

Exporteert u naar een land buiten de EU? Dan kan het exportland bij de invoer van goederen een Certificaat van Oorsprong eisen. Dat kunnen zij doen om (handels)politieke redenen. Bijvoorbeeld het beschermen van de eigen markt.

EUR.1-document en EUR-MED-document

Exporteert u naar landen waarmee de EU een handelsakkoord heeft gesloten? Dan gebruikt u een EUR.1-document of een EUR-MED-document. Deze documenten geven recht op een verlaging of zelfs vrijstelling van invoerrechten. Heeft u een kleine zending met een waarde die niet hoger is dan € 6.000? Dan hoeft u geen EUR.1- of EUR-MED-document bij te voegen. U mag dan ook een factuurverklaring gebruiken.

Aanvragen certificaten van oorsprong

U vraagt het Certificaat van Oorsprong, EUR.1-document of EUR-MED-document schriftelijk of digitaal aan. Dit doet u bij KVK.

Welk oorsprongsdocument heeft u nodig?

Kijk in de portal Access2Markets van de EU welk oorsprongsdocument u nodig heeft. Douanepapieren verschillen per product en land waarnaar u wilt exporteren. Standaard moet u een handelsfactuur en een transportdocument bij de producten voegen. Ook vindt u hierin de hoogte van heffingen als invoerrechten, accijnzen en btw.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)