Verklaring gezamenlijk vervoer

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Heeft u samen met andere ondernemers een bedrijf in het busvervoer of taxivervoer (vof)? En wilt u een ondernemersvergunning voor taxivervoer of een communautaire vergunning voor busvervoer aanvragen? Dan heeft u een verklaring gezamenlijk vervoer nodig.

Met de verklaring gezamenlijk vervoer zegt u dat de ondernemers (vennoten) het taxibedrijf of het busbedrijf voor gezamenlijke rekening en risico leiden.

Gezamenlijkheidscriterium

U moet als u een vennootschap in het bus- of taxivervoer wilt starten aan het gezamenlijkheidscriterium voldoen. Dat betekent dat alle vennoten in het bedrijf hetzelfde risico lopen en hetzelfde verdienen. Of u aan het gezamenlijkheidscriterium voldoet, heeft te maken met:

  • wordt de winst gelijk verdeeld?
  • worden de kosten (voor bijvoorbeeld schadeverzekeringen en vervanging bij ziekte) gelijk verdeeld?
  • de aansprakelijkheid naar anderen.

Verklaring gezamenlijk vervoer

U kunt de verklaring gezamenlijk vervoer (pdf) downloaden bij Kiwa Register. U stuurt dit formulier ingevuld mee met uw aanvraag voor de ondernemersvergunning voor taxivervoer of communautaire vergunning voor busvervoer.

Dit artikel is gerelateerd aan: