Stappenplan taxibedrijf starten

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
2 min lezen
English version

Waar krijgt u mee te maken als u een taxibedrijf wilt starten? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden. Het stappenplan is een richtlijn. Overleg met uw gemeente over de volgorde van de stappen. Het is mogelijk dat u nog andere verplichtingen heeft.

1. Schrijf uw taxibedrijf in bij KVK en regel meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst

Schrijf uw onderneming in in het Handelsregister van KVK. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft uw onderneming niet apart bij de Belastingdienst aan te melden. Als de Belastingdienst u als btw-ondernemer opneemt in de administratie, krijgt u uw omzetbelastingnummer en uw btw-identificatienummer (btw-id).

2. Vraag een verklaring omtrent het gedrag aan

U moet een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze heeft u onder andere nodig voor de aanvraag van uw ondernemersvergunning taxivervoer. Ook uw taxichauffeurs moeten een VOG hebben. Dit geldt voor taxichauffeurs die u in loondienst neemt en voor zzp taxichauffeurs.

3. Vraag een vergunning voor taxivervoer aan

U vraagt een vergunning voor taxivervoer aan bij Kiwa Register. Een vergunningbewijs hoeft u niet meer fysiek in de auto te tonen. Door de zichtbare aanwezigheid van een vergunningbewijs in uw voertuig kunnen passagiers zien dat zij met een betrouwbare vervoerder te maken hebben.

4. Vul een verklaring gezamenlijk vervoer in

Als u een vennootschap onder firma (v.o.f.) heeft, vult u een verklaring gezamenlijk vervoer in. Daarmee verklaart u dat de vennoten het taxibedrijf voor gezamenlijke rekening en risico leiden.

5. Vraag eventueel een vergunningbewijs aan

Per taxi kunt u een vergunningbewijs aanvragen bij Kiwa Register. Een vergunningbewijs is niet meer verplicht.

6. Vraag een ondernemerskaart aan

U heeft een ondernemerskaart BCT van Kiwa Register nodig om toegang te krijgen tot de gegevens in de boordcomputers van uw taxi's. Met deze kaart kunt u de ritadministratie en de arbeids- en rusttijden inzien en aan uw onderneming koppelen.

7. Vraag een keuringsbewijs taxi aan

U heeft een keuringsbewijs taxi nodig. De RDW voert inrichtingskeuringen uit. Uw taxi moet voorzien zijn van een blauwe kentekenplaat, een boordcomputer en een taxameter. De taxameter laat u jaarlijks keuren door het Nederlands Meetinstituut (NMi).

8. Zorg dat uw chauffeurs een chauffeursdiploma taxi hebben

Elke taxichauffeur heeft een chauffeursdiploma taxi nodig van het CBR. Er zijn verschillende examentrajecten, afhankelijk van welke chauffeurskaart aangevraagd wordt.

9. Laat uw chauffeurs een chauffeurskaart aanvragen

Voor elke taxichauffeur is een chauffeurskaart van Kiwa Register verplicht. De chauffeurskaart moet op een voor de reiziger zichtbare plaats in de taxi aanwezig zijn. De kaart wordt ook gebruikt om toegang te krijgen tot de boordcomputer.

10. Leg een registratie taxichauffeurs aan

U moet alle taxivervoer registreren: de ritten en de arbeids-, rij- en rusttijden van uw chauffeurs. Dit doet u met de boordcomputer taxi (BCT).

11. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie op

De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht voor iedere ondernemer met personeel. Bij de start van uw onderneming moet u een RI&E hebben.

12. Stel een taxi-informatiekaart en klachtenregeling taxi op

U moet uw klanten de tarieven van uw taxi kenbaar maken. Dit kan met een taxi-informatiekaart. U moet ook een klachtenregeling opstellen en uw klanten hierover informeren.

Feiten en cijfers: stijgt of daalt de omzet?

De grafiek laat de omzetontwikkeling zien per kwartaal. De omzetontwikkeling wordt weergegeven als een indexcijfer. Het geeft hier aan hoe de omzet is veranderd ten opzichte van het basisjaar (2015). Zo betekent een indexcijfer van 120, dat de omzet 1,2 keer zo groot is als in het basisjaar 2015. Of, er is ten opzichte van 2015 twintig procent bijgekomen.