Maatregelen nemen voor energiebesparing

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Gebruikt een locatie van uw bedrijf of instelling vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar? Dan heeft u een energiebesparingsplicht. U moet volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer energiebesparende maatregelen uitvoeren. U moet ook rapporteren over de maatregelen die u uitvoert.

Energiebesparende maatregelen

Geldt de energiebesparingsplicht voor uw bedrijf of instelling? Dan moet u:

Er zijn aparte lijsten voor gebouwen, faciliteiten en processen.

Voorbeelden van een erkende maatregel zijn:

  • U vervangt tl-verlichting door ledlampen.
  • U laat het dak van uw bedrijfspand isoleren.
  • U past een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe.

Rapporteren over energiebesparende maatregelen

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u daar 1 keer in de 4 jaar over rapporteren. Gebruik het Stappenplan Rapportageplichten Energiebesparing om te bepalen aan welke rapportageplicht u moet voldoen:

Het kan zijn dat u aan meerdere plichten moet voldoen. Dit heeft onder meer te maken met de overheidsorganisatie die voor u de milieuregels bepaalt.

U rapporteert via eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor heeft u nodig: eHerkenning niveau 2+ of hoger, met machtiging RVO-diensten niveau eH2+. Wilt u direct rapporteren? Ga naar:

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)