Dit artikel is gerelateerd aan:

Maatregelen nemen voor energiebesparing

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Regels die bedrijven verplichten om energie te besparen, staan in het Activiteitenbesluit. U kunt hieraan voldoen door uw energiebehoefte aan te passen, energiezuinige technieken toe te passen en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

Energiebesparende maatregelen

  • Gebruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar? Dan moet u energiebesparende maatregelen nemen, als u de kosten hiervoor in minder dan 5 jaar kunt terugverdienen. Erkende maatregelen voor energiebesparing zijn per bedrijfstak vastgelegd.
  • Gebruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 200.000 kWh stroom of 75.000 m3 gas? Dan kan de gemeente eisen dat u een energiebesparingsonderzoek uitvoert of laat uitvoeren.

Regelhulp Wetchecker energiebesparing

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Energiebesparingsverplichtingen, alle ondernemers hebben ermee te maken. Ook u. Met de Regelhulp Wetchecker energiebesparing checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn.

Hulpmiddel voor EPC-berekening: EPCheck

Met het programma EPCheck gaat u op eenvoudige wijze na of een EPC-berekening geen grote fouten bevat. Met de EPCheck maakt u EPC-berekeningen voor woningen, utiliteitsgebouwen en combinatiegebouwen.

Verplichte energie-audit

Heeft uw bedrijf meer dan 250 werknemers? Of heeft uw bedrijf een jaaromzet van € 50 miljoen of meer, en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan moet u ten minste elke 4 jaar een energie-audit van uw bedrijf uitvoeren.

Slimme energiemeter

Met een slimme energiemeter hoeft u geen meterstanden meer door te geven. Doordat u meer inzicht krijgt in uw energieverbruik, kunt u gemakkelijker energie besparen. Bij vervanging, nieuwbouw of grootschalige renovatie moet uw regionale netbeheerder bij u een slimme energiemeter plaatsen. U kunt ook zelf om een slimme meter vragen.

Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

Als bouwbedrijf kunt u met de Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen van Bouwend Nederland uw klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden voor energiezuinig (ver)bouwen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven