Verzekerde zorg aanbieden als zzp'er

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Bent u zelfstandig zorgverlener of verpleegkundige? En wilt u uw klanten verzekerde zorg aan huis bieden via de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dat kan op verschillende manieren:

  • Via een zorgaanbieder: dit is een organisatie die wettelijk is gemeld als zorgaanbieder. Bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, zorginstelling of bemiddelingsbureau zijn.
  • Via 1 van de zorgkantoren: dat zijn organisaties die de Wlz uitvoeren. Ze zorgen ervoor dat iedereen die recht heeft op zorg via de Wlz, de juiste zorg krijgt.
  • Rechtstreeks voor een cliënt (klant): de cliënt vraagt een persoonsgebonden budget (pgb) aan en betaalt daarmee de zorg die u levert.

Melden als zorgaanbieder

Verleent u zorg als ZZP’er zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Dan moet u zich eerst melden als zorgaanbieder. In de brochure ‘Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?’ ziet u of u meldplichtig bent. U kunt u melden door de vragenlijst in te vullen.

Voorkom schijnzelfstandigheid via modelovereenkomst

Als u een opdracht aanneemt, controleer dan of u in loondienst werkt of als zelfstandige. U moet schijnzelfstandigheid voorkomen. Twijfelt u waaronder u valt? Maak gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Dit is een document waarin de rechten en plichten van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer staan. Het goedkeuren van een modelovereenkomst door de Belastingdienst betekent dat zij akkoord gaat met de voorgestelde arbeidsrelatie zoals die beschreven staat. Dit biedt zekerheid voor u als opdrachtnemer.

Modelovereenkomst thuiszorg

Er is een goedgekeurde modelovereenkomst voor zzp'ers in de thuiszorg, die thuiszorg geven in opdracht van een zorginstelling.

Dit artikel is gerelateerd aan: