Maatregelen nemen tegen interne criminaliteit

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Eigen medewerkers die geld lenen uit de kassa, korting geven aan vrienden, geld of producten stelen? Als ondernemer kunt u te maken krijgen met interne criminaliteit. Doe de online training Interne Criminaliteit De BaasExternal link van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om dit te voorkomen.

Mag u cameratoezicht houden?

Onder bepaalde voorwaarden mag u cameratoezicht houden op de werkplek om diefstal te voorkomen.

Mag u uw personeel controleren?

Na bijvoorbeeld een reeks diefstallen mag u uw medewerkers controlerenExternal link aan kleding, bagage en vervoermiddel. Dat mag alleen in een gesloten ruimte en op uw bedrijfsterrein. Dit heet visitatie. In uw huishoudelijk reglement zet u wie mag visiteren, wanneer en hoe visitatie plaatsvindt en waarom. Dit bespreekt u met uw ondernemingsraad. U kunt een veiligheidsdienst de visitatie laten uitvoeren. Uw medewerker heeft het recht te weigeren. Visitatie is niet hetzelfde als fouilleren. Dat mag alleen de politie doen.

Heeft u recht op schadevergoeding?

U kunt uw werknemer een boete opleggen of een schadevergoeding eisen bij de rechterExternal link. U moet in het arbeidscontract opnemen dat u dit bij interne criminaliteit mag toepassen.

Mag u iemand direct ontslaan?

Heeft u voldoende bewijs? Dan mag u iemand direct ontslaan. Bij een terecht gegeven ontslag op staande voet heeft u geen ontslagvergunning nodig van UWV.

Waarschuwingsregister detailhandel

Veel bedrijven in de detailhandel hebben te maken met diefstal door personeel. Daarom kunnen winkeliers in het waarschuwingsregisterExternal link nagaan of een sollicitant in het verleden bijvoorbeeld gestolen heeft. Aan deelname zijn kosten verbonden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven