Maatregelen nemen tegen interne criminaliteit

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Eigen medewerkers die geld lenen uit de kassa, korting geven aan vrienden, geld of producten stelen? Als ondernemer kunt u te maken krijgen met interne criminaliteit. U kunt maatregelen nemen tegen diefstal van de baas, maar er gelden wel bepaalde voorwaarden. U moet bijvoorbeeld rekening houden met de privacy van uw medewerkers.

Mag u cameratoezicht houden?

Onder bepaalde voorwaarden mag u cameratoezicht houden op de werkplek om diefstal te voorkomen. U moet bijvoorbeeld duidelijk aangeven dat er cameratoezicht is. En u mag geen camera in pashokjes plaatsen.

Mag u uw personeel controleren?

Na bijvoorbeeld een reeks diefstallen mag u uw medewerkers controleren. Bijvoorbeeld jaszakken, tassen en de auto. Dat mag alleen in een gesloten ruimte en op uw bedrijfsterrein. Dit heet visitatie. In uw huishoudelijk reglement zet u wie mag visiteren, wanneer en hoe u dat doet en waarom. Dit bespreekt u met uw ondernemingsraad. U kunt een veiligheidsdienst de visitatie laten doen. Uw medewerker heeft het recht te weigeren. Visitatie is niet hetzelfde als fouilleren. Dat mag alleen de politie doen.

Heeft u recht op schadevergoeding?

U kunt uw werknemer een boete opleggen of een schadevergoeding eisen bij de rechter. U moet in het arbeidscontract opnemen dat u dit bij interne criminaliteit mag toepassen.

Mag u iemand direct ontslaan?

Heeft u voldoende bewijs? Dan mag u iemand direct (op staande voet) ontslaan. Bij een terecht ontslag op staande voet heeft u geen ontslagvergunning nodig van UWV.

Waarschuwingsregister detailhandel

Veel bedrijven in de detailhandel hebben te maken met diefstal door personeel. Winkeliers kunnen in het waarschuwingsregister nagaan of een sollicitant in het verleden bijvoorbeeld gestolen heeft. Aan deelname zijn kosten verbonden.