Voorkom faillissement met de WHOA

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

Dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Maak afspraken met uw schuldeisers en laat die goedkeuren door een rechter. Door een nieuwe wet, de WHOA, kunt u een regeling treffen zonder dat alle schuldeisers akkoord zijn. Lees wat de voorwaarden zijn.

De WHOA in het kort

WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Als schuldeisers en schuldenaren er samen niet uitkomen, kan de rechtbank alsnog een akkoord goedkeuren (homologeren). Dit akkoord geldt dan automatisch voor alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Ook voor schuldeisers die niet instemmen met het akkoord.

Starten van een WHOA-procedure

Wilt u zelf aan de slag met het voorbereiden van een akkoord? Dan kunt u een startverklaring indienen bij de rechtbank. Zo opent u een WHOA-traject en kunt gebruik maken van de mogelijkheden die de WHOA biedt. Het indienen van de startverklaring kunt u zelf doen.

Wilt u niet zelf een akkoord voorbereiden? Dan kunt u via een advocaat direct een verzoek indienen bij de rechter om een herstructureringsdeskundige te benoemen. Hij stelt een akkoord op en legt dit voor aan alle schuldeisers.

Check de voorwaarden

Voordat de rechtbank een akkoord oplegt, moet uw bedrijf aan voorwaarden voldoen:

 • U kunt de schulden van uw bedrijf niet meer betalen.
 • Uw bedrijf is in principe winstgevend.
 • Het onderhands akkoord is gunstiger voor uw schuldeisers dan faillissement van uw bedrijf.
 • U heeft een haalbaar plan dat aan wettelijke voorschriften voldoet. De inhoud van het akkoord mag u verder zelf bepalen.
 • U zorgt voor een eerlijke en gelijke verdeling van geld en bezittingen over alle schuldeisers.
 • De arbeidsvoorwaarden van uw personeel blijven hetzelfde.
 • Voldoende schuldeisers stemmen vóór het akkoord. Aan deze voorwaarden zijn eisen verbonden. De stem van aandeelhouders met meer aandelen weegt bijvoorbeeld ook zwaarder. Lees meer over de eisen voor stemming in de Faillissementswet.

In dit overzicht (pdf) van KVK ziet u welke organisaties er zijn om u te helpen in deze situatie.

Begin met voorbereiden

Dit zijn de stappen die u kunt nemen om een conceptakkoord voor te bereiden:

 • Overleg met uw schuldeisers en aandeelhouders.
 • Maak afspraken over bijvoorbeeld later terugbetalen, schulden kwijtschelden of schulden omzetten in aandelen.
 • Leg die afspraken vast in een conceptakkoord.
 • Leg het conceptakkoord voor aan uw schuldeisers en aandeelhouders die u bij het akkoord wilt betrekken.
 • Organiseer een stemming en nodig uw schuldeisers en aandeelhouders uit.
 • Maak binnen 7 dagen na de stemming een verslag over de uitkomst van de stemming.
 • Stuur uw schuldeisers het verslag van de stemming.
 • Laat de rechtbank weten dat u bezig bent met een akkoord volgens de WHOA.

Met de WHOA-routekaart van KVK volgt u stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.

Vraag om een afkoelingsperiode WHOA

Heeft u een akkoord aangeboden, dan kunt u de rechtbank vragen om een afkoelingsperiode. Uw schuldeisers kunnen dan bijvoorbeeld geen beslag leggen op bezittingen uit uw bedrijfsvermogen. En de bank mag schulden niet verrekenen met het saldo op uw bankrekening. Daar moet de rechter dan eerst toestemming voor geven.