Werken in besloten ruimten

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Werken in een besloten ruimte betekent dat de werkplek moeilijk bereikbaar is en er weinig natuurlijke ventilatie is. Het is er vaak krap, slecht verlicht en er zijn weinig mogelijkheden om te vluchten. Ook kunnen er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Voorbeelden van besloten ruimten zijn liftschachten, kruipruimten, opslagtanks en kelders.

Gevaren bij werken in besloten ruimten

Als uw werknemers moeten werken in besloten ruimten, bestaat er gevaar voor:

 • verstikking (zuurstofgebrek)
 • bedwelming (verlies van bewustzijn)
 • vergiftiging
 • brand of explosie

U moet uw werknemers beschermen tegen het gevaar zodat zij veilig kunnen werken in besloten ruimten.

Werken in besloten ruimten

Voor het werken in besloten ruimten moet u een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) hebben. In dit plan moet u ook uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) opnemen. In de RI&E staat ook welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) uw personeel moet dragen. Ook moet een leidinggevende de werknemers informatie en uitleg geven over de gevaren, maatregelen en manieren van werken.

Werkvergunning

Uw werknemer moet een geldige werkvergunning hebben om in een besloten ruimte te werken. In de werkvergunning staan afspraken tussen opdrachtgever en werknemer over het werk en hoe dit veilig gebeurt. U kunt het V&G-plan gebruiken als basis voor dit document. De werkvergunning moet u steeds bijwerken. U vernieuwt of verlengt de werkvergunning:

 • elke dag
 • bij onderbreking van het werk
 • bij wisseling van een werkploeg

Inspectie en meting besloten ruimte

U moet een deskundige (veiligheidskundige of gasmeetdeskundige) de ruimte laten inspecteren en op gevaarlijke stoffen laten meten. De werknemer mag de besloten ruimte pas in als de deskundige zegt dat er geen gevaar is.

Overige veiligheidsmaatregelen

Om veilig te werken in besloten ruimten, moet u ook:

 • een waarschuwingsbord plaatsen bij de toegang van de besloten ruimte
 • de toegangswegen en de omgeving van de besloten ruimte vrijhouden
 • zorgen voor een buitenwacht (mangatwacht)
 • noodverlichting plaatsen
 • de ruimte luchten
 • leidingen afsluiten
 • machines en apparaten in de ruimte stilzetten

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)