Eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) beschermen uw werknemers tegen ongelukken. Ze beschermen het hoofd, het gezicht, de ogen, de oren, de handen en de voeten. Pbm materiaal moet voldoen aan het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018.

Soorten pbm materiaal

Er zijn 3 soorten persoonlijke beschermingsmiddelen:

  • bescherming bij lage risico’s zoals een zonnebril, regenkleding en eenvoudige handschoenen
  • bescherming bij middelhoge risico’s zoals een veiligheidsbril en een veiligheidshelm
  • bescherming bij hoge risico’s zoals een harnasgordel

De veiligheidseisen verschillen per categorie. De fabrikant, vertegenwoordiger of importeur geeft op het product aan tegen welk gevaar het beschermt. Ook geeft hij aan in welke categorie het product valt.

Coronacrisis: Persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen voor de zorg

Tijdens de coronacrisis is er veel vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg. U kunt deze beschermingsmiddelen aanvragen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Lees hier per situatie hoe u beschermingsmiddelen aanvraagt.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

U moet zorgen voor gratis persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw werknemers. U geeft daarbij advies over gebruik en onderhoud. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft u de persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn altijd een aanvulling op maatregelen die risico's aanpakken daar waar ze kunnen onstaan. Bijvoorbeeld goed onderhoud aan machines en het op tijd vervangen van oud materiaal.

Technische eisen aan brom- en motorfietshelmen

Nederland stelt technische eisen aan helmen voor bestuurders en passagiers van een bromfiets of een motorfiets. Die eisen zijn anders dan in andere EU-lidstaten. Is een helm al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven