Eisen aan persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) beschermen uw werknemers tegen ongelukken. Ze beschermen het hoofd, het gezicht, de ogen, de oren, de handen en de voeten. Pbm materiaal moet voldoen aan het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018.

Soorten persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • ademhalingsbescherming
 • beschermende kleding
 • gezichtsbescherming (gelaatsbescherming)
 • handbescherming
 • hoofdbescherming
 • oogbescherming
 • gehoorbescherming
 • valbeveiliging
 • voetbescherming

Eisen aan pbm

Een persoonlijk beschermingsmiddel moet altijd voldoen aan deze eisen:

 • het geeft de juiste bescherming tegen het risico waar het voor bedoeld is
 • de persoon die het beschermingsmiddel gebruikt, moet normaal kunnen werken
 • er moet geen risico of hinder ontstaan voor de persoon die het beschermingsmiddel gebruikt

De fabrikant, vertegenwoordiger of importeur moet op het product aan tegen welk gevaar het beschermt. Ook moet hij aantonen dat het product aan de eisen voldoet.Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ingedeeld in 3 risicocategorieën:

 • bescherming bij lage risico’s zoals een zonnebril, regenkleding en eenvoudige handschoenen
 • bescherming middelhoge risico’s zoals een veiligheidsbril en een veiligheidshelm
 • bescherming hoge risico’s zoals een harnasgordel

Iedere categorie heeft zijn eigen eisen. Een persoonlijk beschermingsmiddel dat aan de eisen voldoet, moet een CE–markering hebben.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

U moet zorgen voor gratis persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw werknemers. U geeft daarbij advies over gebruik en onderhoud. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft u de persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn altijd een aanvulling. U moet eerst voorkomen dat er risico's ontstaan waarvoor pbm nodig is. U moet bijvoorbeeld machines goed onderhouden en oud materiaal op tijd vervangen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)