Werken met het omgevingsplan

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 2 jul 2024
2 min lezen
English version

Wilt u een winkel, café of ander bedrijf beginnen? Of met uw bedrijf werk uitvoeren dat gevolgen heeft voor de omgeving of het milieu? U kunt in het omgevingsplan van de gemeente controleren of u deze plannen mag uitvoeren. Als de gemeente het omgevingsplan verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw activiteiten.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Gemeente Almere

Let op!

Gemeente Almere heeft geen informatie over dit onderwerp aangeleverd.

Wat staat er in het omgevingsplan?

Elke gemeente heeft 1 omgevingsplan waar regels uit de bestemmingsplannen, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en andere verordeningen bij elkaar komen. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen.

In het omgevingsplan staan:

  • Welke activiteiten mogen in een bepaald gebied. Mag u er bijvoorbeeld een horecabedrijf beginnen of mag u er alleen woningen bouwen?
  • De regels die gelden voor alle activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld of u in een woonwijk een bedrijf mag beginnen dat mogelijk voor geluidsoverlast zorgt.
  • Voor welke activiteiten een u omgevingsvergunning nodig heeft. En welke regels u moet volgen om een vergunning te krijgen.

Let op: de gemeente heeft tot 2032 de tijd om de regels over de fysieke leefomgeving over te zetten naar het omgevingsplan. Het verschilt dus in elke gemeente waar de regels tot die tijd staan.

Omgevingsplan bekijken

U kunt in het omgevingsplan van de gemeente controleren of u uw plannen mag uitvoeren. U vindt het omgevingsplan via Regels op de kaart in het Omgevingsloket.

Via Regels op de kaart vindt u ook de bestemmingsplannen. Staan de bestemmingsplannen hier niet meer? Dan heeft de gemeente de regels al overgezet naar het omgevingsplan. Via Regels op de kaart kunt u dus zien welke regels en beleid gelden op een locatie en toekomstige ontwikkelingen bekijken. Lees de stappen voor het bekijken van het omgevingsplan.

Omgevingsvergunning aanvragen

In het omgevingsplan van de gemeente staat voor welke activiteit u een vergunning nodig heeft. Dat zijn de binnenplanse omgevingsplanactiviteiten (OPA). En welke regels u moet volgen om een vergunning te krijgen. Soms hoeft u alleen een melding te doen.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket kunt u ook meteen de vergunning aanvragen. De aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning duurt meestal 8 weken.

Als u een activiteit wilt doen die buiten het omgevingsplan valt, dan moet u een vergunning aanvragen. Het bevoegd gezag bepaalt dan of de activiteit toch mag. Dit is een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De aanvraagprocedure voor een BOPA duurt maximaal 6 maanden.

Omgevingsplan laten aanpassen

Krijgt u geen vergunning voor een activiteit die buiten het omgevingsplan valt, een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)? Dan kunt u de gemeente vragen het omgevingsplan te veranderen. Het veranderen van een omgevingsplan duurt maximaal 6 maanden.

Inspraak bij omgevingsplan

Bent u het niet eens met het omgevingsplan? Of bent u het niet eens met een verandering in het omgevingsplan? Bijvoorbeeld omdat dit gevolgen kan hebben voor de bereikbaarheid van uw bedrijf. Dan kunt u op het ontwerpomgevingsplan reageren. U heeft 6 weken om het ontwerpplan te bekijken en uw mening te geven.

Schade door omgevingsplan

Heeft u schade door de veranderingen in het omgevingsplan? Bijvoorbeeld door bouwplannen in de omgeving waardoor uw pand minder waard wordt. Of door langdurige opbrekingen waardoor u minder klanten krijgt? Dan heeft u in sommige gevallen recht op (gedeeltelijke) schadevergoeding. U kunt nadeelcompensatie aanvragen bij de gemeente.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie