Werkkostenregeling (WKR): vergoedingen voor uw personeel

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

De werkkostenregelingExterne link (WKR) is verplicht voor alle werkgevers. Met de WKR kunt u een deel van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers.

Hoe werkt de WKR?

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffingExterne link. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden.

Vrijstellingen

U kunt bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan uw werknemers. Dat geldt bijvoorbeeld voor reiskosten, telefoons of computers. Dit doet u door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingenExterne link. Deze gaan niet ten koste van uw vrije ruimte.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst