Werkkostenregeling (WKR): vergoedingen voor uw personeel

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | Belastingdienst

< 1 min lezen

Met de werkkostenregeling (WKR) kunt u een deel van het totale fiscale loon van uw werknemers gebruiken voor onbelaste vergoedingen. Dit deel heet de vrije ruimte. U kunt de WKR gebruiken voor bijvoorbeeld reiskosten, telefoons of computers voor uw werknemers.

Hoe werkt de WKR?

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen. U hoeft ook geen bijdrage Zvw in te houden.

Lees meer over de eindheffing en het berekenen van de vrije ruimte in hoofdstuk 10 van het Handboek Loonheffingen.

Vrijstellingen en nihilwaarderingen

Ook buiten de werkkostenregeling kunt u bepaalde zakelijke aankopen onbelast vergoeden, geven, of uitlenen aan uw werknemers. Dit doet u met gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen.

Vergoedingen met een gerichte vrijstelling zijn bijvoorbeeld:

  • een vergoeding voor thuiswerkkosten
  • een ov-abonnement
  • een VOG-aanvraag

Voorzieningen met een nihilwaardering zijn bijvoorbeeld:

  • werkkleding
  • koffie op de werkplek

Deze vergoedingen en voorzieningen gaan niet van de vrije ruimte af.

Lees meer over gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen in hoofdstuk 22 van het Handboek Loonheffingen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Belastingdienst