Werkkostenregeling (WKR): vergoedingen voor uw personeel

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

De werkkostenregeling (WKR) is verplicht voor alle werkgevers. Met de WKR kunt u een deel van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) onbelast besteden aan bijvoorbeeld reiskosten, telefoons of computers voor uw werknemers.

Hoe werkt de WKR?

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden. Lees meer over de eindheffing in hoofdstuk 8 van het Handboek Loonheffingen.

Vrijstellingen

U kunt bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan uw werknemers. Dat geldt bijvoorbeeld voor reiskosten, telefoons of computers. Dit doet u door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Deze gaan niet ten koste van uw vrije ruimte. Lees meer over gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen in hoofdstuk 20 van het Handboek Loonheffingen.

Coronacrisis: verhoging vrije ruimte

De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Hier mee kunt u, als u daarvoor de financiële ruimte heeft, uw werknemers in de coronacrisis extra tegemoet komen. Lees meer over de verhoging van de vrije ruimte bij de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst