Werkkostenregeling (WKR): vergoedingen voor uw personeel

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

U mag als werkgever via de werkkostenregeling (WKR) een bepaald percentage van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte) onbelast besteden aan:

  • onbelaste vergoedingen (bijvoorbeeld een vergoeding voor kappersbezoek)
  • verstrekkingen (bijvoorbeeld een kerstpakket of een verjaardagscadeau)
  • terbeschikkingstellingen (bijvoorbeeld een fiets van de zaak)

Hoe werkt de WKR?

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. De vrije ruimte wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen. U hoeft ook geen bijdrage Zvw in te houden.

Lees meer over de eindheffing en het berekenen van de vrije ruimte in hoofdstuk 10 van het Handboek Loonheffingen.

Vrijstellingen en nihilwaarderingen

Ook buiten de werkkostenregeling kunt u bepaalde zakelijke aankopen onbelast vergoeden, geven, of uitlenen aan uw werknemers. Dit doet u met:

  • vergoedingen met een gerichte vrijstelling (bijvoorbeeld een vergoeding voor thuiswerkkosten, een ov-abonnement of een VOG-aanvraag)
  • voorzieningen met een nihilwaardering (bijvoorbeeld werkkleding en koffie op de werkplek)

Deze vergoedingen en voorzieningen gaan niet van de vrije ruimte af.

Lees meer over gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen in hoofdstuk 22 van het Handboek Loonheffingen.