Werkkostenregeling (WKR): vergoedingen voor uw personeel

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

< 1 min lezen

Met de WKR kunt u een deel van het totale fiscale loon van uw werknemers gebruiken voor vergoedingen. U betaalt over dit deel (de vrije ruimte) geen loonbelasting. U kunt de WKR gebruiken voor bijvoorbeeld reiskosten, telefoons of computers voor uw werknemers.

Hoe werkt de WKR?

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen. U hoeft ook geen bijdrage Zvw in te houden.

Lees meer over de eindheffing en het berekenen van de vrije ruimte in hoofdstuk 8 van het Handboek Loonheffingen.

Vrijstellingen

U kunt bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan uw werknemers zonder dat dit van uw vrije ruimte afgaat. Dit doet u door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen.

Lees meer over gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen in hoofdstuk 20 van het Handboek Loonheffingen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst