Dit artikel is gerelateerd aan:

WW-uitkering bij werktijdverkorting (wtv)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Sommige buitengewone gebeurtenissen vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Bijvoorbeeld brand, een overstroming of een handelsboycot. Heeft u daardoor minder werk voor uw personeel? Dan kunt u een vergunning aanvragen voor werktijdverkortingExterne link (wtv). Met deze vergunning kunt u een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor uw werknemer(s) aanvragen. Het personeel blijft bij u in dienst. Een vergunning voor werktijdverkorting krijgt u voor hoogstens 6 weken. Als er uitzicht is op herstel van de normale bedrijfsomstandigheden, kan de vergunning maximaal 3 keer worden verlengd.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U kunt naar verwachting minimaal 2 en maximaal 24 weken minstens 20% minder werk aanbieden aan uw personeel.
  • De vermindering van de hoeveelheid werk komt door bijzondere omstandigheden, zoals brand, overstroming of een handelsboycot.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U vult het formulier inzake aanvraag werktijdverkortingExterne link in en stuurt dat naar SZWExterne link. Als u de vergunning heeft, kunt u bij UWV een WW-uitkering bij werktijdverkorting aanvragenExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven