Werktijdverkorting (wtv) aanvragen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u door bijzondere omstandigheden minder werk voor uw personeel? Dan kunt u de Regeling werktijdverkorting (wtv) gebruiken. U kunt hiermee een WW-uitkering aanvragen voor uw personeel.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt een wtv-vergunning aanvragen als:

  • er minder werk is door bijzondere omstandigheden zoals brand of een blikseminslag
  • u verwacht minimaal 2 maar maximaal 24 weken minimaal 20% minder werk te hebben voor uw personeel

U kunt werktijdverkorting alleen aanvragen voor werknemers aan wie u loon moet doorbetalen (loondoorbetalingsverplichting).

U kunt geen werktijdverkorting aanvragen voor werknemers met een nulurencontract of voor uitzendkrachten.

Soms werktijdverkorting door de oorlog in Oekraïne

Als uw onderneming geraakt wordt door de oorlog in Oekraïne kunt u voor uw medewerkers een wtv-vergunning aanvragen. Ook voor deze medewerkers geldt dat u tijdelijk minder werk verwacht en u loondoorbetalingsverplichting heeft.

U hebt geen recht op een uitkering via de wtv als u last heeft van:

  • werkvermindering als gevolg van Nederlandse of Europese sancties tegen Rusland
  • werkvermindering door prijsverhogingen die (mede) het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne
  • werkvermindering door het wegvallen van één leverancier of afnemer in Oekraïne (tenzij u hier in de bedrijfsvoering al rekening mee heeft gehouden en u kunt aantonen dat er in deze specifieke situatie geen alternatief mogelijk is of was)

Hoe kunt u werktijdverkorting aanvragen?

U vraagt online een vergunning voor arbeidstijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als u de vergunning krijgt, dan meldt u binnen 2 dagen werktijdverkorting aan bij UWV. Daarna vraagt u voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aan bij UWV.

Dit artikel is gerelateerd aan: