Dit artikel is gerelateerd aan:

Loon doorbetalen bij geen werk

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Heeft u tijdelijk geen werk voor uw werknemer? Bijvoorbeeld omdat u onvoldoende opdrachten krijgt? Of is er wel werk en roept u uw werknemer niet op? Dan moet u het loon verplicht doorbetalen. U kunt deze verplichting tijdelijk uitsluiten.

Wanneer moet u wel loon doorbetalen?

De loondoorbetalingsverplichting werk geldt als:

  • er onvoldoende werk is en de oorzaak is voor uw risico, bijvoorbeeld omdat een order is afgezegd
  • er wel werk is, maar u roept uw oproepkrachten niet op
  • u oproepkrachten wel oproept, maar ze kunnen niet aan het werk bijvoorbeeld door technische problemen

Voor welke werknemers moet u loon doorbetalen?

De loondoorbetalingsverplichting geldt voor al uw:

  • werknemers met een vast contract
  • werknemers met een tijdelijk contract
  • oproepkrachten

Let op: voor payrollmedewerkers geldt dat zij minmaal dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers die bij u in vaste dienst zijn.

Wanneer hoeft u geen loon door te betalen?

De loondoorbetalingsverplichting geldt niet als:

  • u de loondoorbetalingsverplichting heeft uitgesloten
  • uw werknemer meedoet aan een staking, onwettig verzuimt, te laat op het werk komt of in de gevangenis zit

Loondoorbetaling uitsluiten

In het arbeidscontract kunt u afspreken dat u uw loondoorbetalingverplichting uitsluit. Dat kan alleen voor de eerste 6 maanden van het arbeidscontract. Loondoorbetaling bij ziekte kunt u niet uitsluiten.

Hoeveel loon moet u doorbetalen?

Bij vaste en tijdelijke werknemers betaalt u het normale salaris. Hoeveel loon u uw oproepkracht moet betalen, hangt af van het oproepcontract: een nulurencontract of een min-maxcontract.

Bijzondere omstandigheden

U kunt zich niet verzekeren tegen de loondoorbetalingsverplichting. Wel kunt u soms terecht bij UWV. Bijvoorbeeld als uw bedrijf stil komt te liggen door bijzondere omstandigheden, zoals een vervoersverbod of door winterse omstandigheden.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)