Dit artikel is gerelateerd aan:

Loon doorbetalen bij geen werk

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Heeft u tijdelijk geen werk voor uw werknemer? Bijvoorbeeld omdat u onvoldoende opdrachten krijgt? Of is er wel werk en roept u uw werknemer niet op? Dan moet u het loon verplicht doorbetalen. U kunt deze verplichting tijdelijk uitsluiten.

Wanneer geldt de loondoorbetalingsverplichting werk?

 • Als er onvoldoende werk is en de oorzaak is voor uw risico. Bijvoorbeeld omdat een order is afgezegd.
 • Als er wel werk is, maar u roept uw oproepkrachten niet op.
 • Als u uw oproepkrachten wel oproept, maar ze kunnen niet aan het werk. Bijvoorbeeld door technische problemen.

Wanneer geldt de loondoorbetalingsverplichting werk niet?

 • Als u uw loondoorbetalingsverplichting heeft uitgesloten.
 • Als uw werknemer meedoet aan een staking, onwettig verzuimt, te laat op het werk komt of in de gevangenis zit.

Voor welke werknemers heeft u een loondoorbetalingsverplichting?

De loondoorbetalingsverplichting geldt voor al uw:

 • werknemers met een vast contract
 • werknemers met een tijdelijk contract
 • Oproepkrachten.

Voor payrollwerknemers heeft u geen loondoorbetalingsverplichting. Voor uitzendkrachten hangt het af van de cao en de fase van het uitzendcontract.

Wat kost de loondoorbetalingsverplichting?

Bij vaste en tijdelijke werknemers betaalt u het normale salaris. Uw oproepkracht heeft recht op loon:

 • voor de uren waarvoor de oproep geldt
 • als er wel werk is, maar u niet oproept
 • over de garantie-uren, als het gaat om een min-maxcontract.

U hoeft het loon niet te betalen als u loondoorbetaling uitsluit. Maar let op: ook bij uitsluiting van loondoorbetaling heeft uw oproepkracht recht op minimaal 3 uur loon voor iedere oproep.

Uitsluiten via arbeidscontract

In het arbeidscontract kunt u afspreken dat u uw loondoorbetalingverplichting uitsluit. Dat kan alleen voor de eerste 6 maanden van het arbeidscontract. Loondoorbetaling bij ziekte kunt u niet uitsluiten.

Wanneer geen doorbetalingsverplichting?

U kunt zich niet verzekeren tegen de loondoorbetalingsverplichting. Wel kunt u soms terecht bij UWV. Bijvoorbeeld als uw bedrijf stil komt te liggen door bijzondere omstandigheden, zoals een vervoersverbod of door winterse omstandighedenExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid