Dit artikel is gerelateerd aan:

Loon doorbetalen bij geen werk

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Heeft u tijdelijk geen werk voor uw werknemer? Bijvoorbeeld omdat u onvoldoende opdrachten krijgt? Of is er wel werk en roept u uw werknemer niet op? Dan moet u het loon verplicht doorbetalen. U kunt deze verplichting tijdelijk uitsluiten.

Wanneer moet u wel loon doorbetalen?

De loondoorbetalingsverplichting werk geldt als:

  • er onvoldoende werk is en de oorzaak is voor uw risico, bijvoorbeeld omdat een order is afgezegd
  • er wel werk is, maar u roept uw oproepkrachten niet op
  • u oproepkrachten wel oproept, maar ze kunnen niet aan het werk bijvoorbeeld door technische problemen

Voor welke werknemers moet u loon doorbetalen?

De loondoorbetalingsverplichting geldt voor al uw:

  • werknemers met een vast contract
  • werknemers met een tijdelijk contract
  • oproepkrachten

Let op: voor payrollmedewerkers geldt dat zij minmaal dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers die bij u in vaste dienst zijn.

Wanneer hoeft u geen loon door te betalen?

De loondoorbetalingsverplichting geldt niet als:

  • u de loondoorbetalingsverplichting heeft uitgesloten
  • uw werknemer meedoet aan een staking, onwettig verzuimt, te laat op het werk komt of in de gevangenis zit

Loondoorbetaling uitsluiten

In het arbeidscontract kunt u afspreken dat u uw loondoorbetalingverplichting uitsluit. Dat kan alleen voor de eerste 6 maanden van het arbeidscontract. Loondoorbetaling bij ziekte kunt u niet uitsluiten.

Hoeveel loon moet u doorbetalen?

Bij vaste en tijdelijke werknemers betaalt u het normale salaris. Hoeveel loon u uw oproepkracht moet betalen, hangt af van het oproepcontract: een nulurencontract of een min-maxcontract.

Bijzondere omstandigheden

U kunt zich niet verzekeren tegen de loondoorbetalingsverplichting. Wel kunt u soms terecht bij UWV. Bijvoorbeeld als uw bedrijf stil komt te liggen door bijzondere omstandigheden, zoals een vervoersverbod of door winterse omstandigheden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven