Dit artikel is gerelateerd aan:

Strengere spelregels voor ondernemende overheden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Overheden die economische activiteiten uitvoeren die ook door bedrijven kunnen worden aangeboden krijgen te maken met strengere spelregels.

Ondernemende overheden moeten hun marktactiviteiten beter motiveren, inspraak voor ondernemers organiseren en besluiten elke vijf jaar evalueren.

Voor wie?

Ondernemers die diensten of producten aanbieden die mogelijk ook door overheden worden geleverd.

Wanneer?

Wanneer de wijziging van de Wet markt en overheid ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven