Dit artikel is gerelateerd aan:

Verzekeringen voor zzp'ers

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) bent u niet automatisch verzekerd voor inkomensverlies door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U kunt hiervoor wel zelf een verzekering afsluiten. U kunt ook bepaalde bedrijfsrisico’s afdekken met een bedrijfsverzekering.

Verplichte volksverzekering

Volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland werkt of woont. Als zelfstandig ondernemer betaalt u de premie volksverzekeringen via uw inkomstenbelasting.

Verplichte ziektekostenverzekering (zorgverzekering)

Iedere Nederlander moet een basisverzekering voor ziektekosten afsluiten. Dat geldt dus ook voor u als zzp’er. U kiest er zelf voor of u ook een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Niet verplichte verzekering voor zzp’ers

Wilt u een uitkering ontvangen als u bijvoorbeeld ziek of arbeidsongeschikt wordt? Dan moet u zelf uw verzekeringen afsluiten. Dat kan via een:

  • particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden
  • vrijwillige Ziektewet- en/of WIA-verzekering bij het UWV
  • broodfonds voor de 1e 2 jaar van uw arbeidsongeschiktheid

U bent niet verplicht om een verzekering voor ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid te regelen. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om zelf geld te reserveren.

Zzp-verzekering bij UWV

Wilt u zich vrijwillig verzekeren bij UWV voor als u geen inkomsten meer heeft? Meld u dan aan binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt.

Bedrijfsverzekering voor andere risico’s

U kunt een bedrijfsverzekering nemen voor een aantal bedrijfsrisico's. Bijvoorbeeld een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U sluit een bedrijfsverzekering af bij een verzekeringsmaatschappij. Een bedrijfsverzekering is niet verplicht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven