Verzekeringen voor zzp'er

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Als ondernemer moet u voor sommige verzekeringen betalen zoals de volksverzekeringen. Verzekeringen die uitkeren als u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt of werkloos wordt, zijn niet verplicht.

Verplichte verzekeringen voor zzp'er

Iedere Nederlander is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd voor standaardzorg van onder meer de huisarts en het ziekenhuis.

U moet premie Volksverzekeringen betalen, dat doet u via uw inkomstenbelasting. U krijgt hiervoor bijvoorbeeld een basispensioen als u uw AOW-leeftijd bereikt. U moet zelf extra pensioen regelen.

Niet verplichte verzekeringen voor zzp'er

Alle andere verzekeringen zijn niet verplicht. Als u niet verzekerd bent, dan moet u zelf betalen of u heeft geen inkomen meer. U kunt:

Uitkeringen voor zzp'er

Als u als zelfstandig ondernemer werkloos wordt, dan heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering (Werkloosheidswet). Moet u uw bedrijf stoppen, omdat het niet meer levensvatbaar is? Dan kunt u bij uw gemeente Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. U hoeft hiervoor geen verzekering af te sluiten.

Bent u zwanger? U heeft recht op een zwangerschapsuitkering en een bevallingsuitkering. U kunt een Zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen (ZEZ-uitkering) aanvragen bij UWV. U hoeft hiervoor geen verzekering af te sluiten.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)