Milieu-hygiënische verklaring voor grond alleen nog na vooronderzoek

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Milieu-hygiënische verklaringen voor grond mogen pas worden opgesteld nadat een vooronderzoek is uitgevoerd. Er worden maatregelen getroffen zodat de uitvoering van dit vooronderzoek inderdaad gebeurt en in orde is.

De registratieverplichting voor veldwerkers wordt aangepast.

Voor wie?

 • aannemers
 • adviesbureaus
 • beheerders van stortplaatsen
 • bodemintermediairs in bodembeheer
 • certificaathouders
 • certificerende instellingen
 • grondbanken
 • grondreinigingsbedrijven
 • inspectieinstellingen
 • laboratoria
 • veldwerkbureaus

Wanneer?

Wanneer de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit ingaat, is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingExterne link én publicatie in het Staatsblad of de StaatscourantExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven