Kwalibo-erkenning aanvragen en eisen voor bodemintermediairs

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Gaat u starten als bodemintermediair in bodembeheer? Bijvoorbeeld als laboratorium, veldwerkbureau, adviesbureau, aannemer, grondbank of grondreinigingsbedrijf? Dan moet u een Kwalibo hebben, een certificaat en erkenning op basis van het Besluit bodemkwaliteit. Kwalibo staat voor kwaliteitsborging bij bodemintermediairs.

Kwalibo-erkenning aanvragen

U kunt een Kwalibo-erkenning aanvragen bij het Digitaal loket Rijkswaterstaat. U moet voldoen aan een aantal eisen op het gebied van kwaliteit en integriteit.

Opdrachtgevers mogen alleen gebruik maken van erkende bodemintermediairs. U kunt een erkende bodemintermediair zoeken in het overzicht op de website van het loket Rijkswaterstaat.

Kwaliteitseisen bodemintermediair

Bent u vanuit uw adviesbureau of laboratorium betrokken bij bodembeheer? Dan moet u voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van techniek, opleiding en ervaring. De kwaliteitseisen staan in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Met een certificaat toont u aan dat uw bedrijf aan de kwaliteitseisen voldoet.

Hierna kunt u een erkenning aanvragen bij het Digitaal loket Rijkswaterstaat Leefomgeving. Dit geldt voor:

  • het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek
  • milieukundige begeleiding bij bodemonderzoek
  • het uitvoeren van bodemsaneringen
  • het uitvoeren van het accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit
  • het uitvoeren van monsternemingen bij partijkeuringen

Certificeren van monsternemers

Wilt u als certificeringsinstelling in aanmerking komen voor het certificeren van monsternemers of veldwerkers? Dan moet uw bedrijf zijn erkend door de Raad van Accreditatie of een vergelijkbare buitenlandse instelling.

Digitaal kwalibo-erkenning aanvragen met de Berichtenbox

Met de Berichtenbox kunt u de kwalibo-erkenning digitaal aanvragen bij Rijkswaterstaat. De erkenning om monsternemers en veldwerkers te mogen certificeren, kunt u met de Berichtenbox digitaal aanvragen bij de Stichting Raad van Accreditatie. De Berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: