Bomen kappen binnen de bebouwde kom

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u 1 of meer bomen kappen, verplaatsen of flink snoeien? En doet u dat binnen de bebouwde kom van uw gemeente? Dan moet u soms een omgevingsvergunning aanvragen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?

U heeft vaak een omgevingsvergunning nodig als de bomen die u wilt kappen binnen de bebouwingscontour houtkap van uw gemeente staan. Dat is een gebied dat soms gelijk is aan de bebouwde kom en soms iets groter is. Controleer bij uw gemeente waar de bebouwingscontour houtkap ligt.

Staan de bomen die u wilt kappen binnen die bebouwingscontour? Dan bepaalt de gemeente of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dit hangt bijvoorbeeld af van:

De regels hiervoor staan in het omgevingsplan, de kapverordening of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin staan ook de andere regels voor het kappen van bomen binnen de bebouwingscontour houtkap. Zo is het soms verplicht om na het kappen een nieuwe boom te planten.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente. En u kunt direct een vergunning aanvragen.

Bomen kappen buiten de bebouwde kom

Wilt u bomen kappen buiten de bebouwde kom? En staan die bomen ook buiten de bebouwingscontour houtkap? Dan heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig voor het kappen ervan. Wel moet u soms een kapmelding doen en nieuwe bomen of struiken planten.

Let op: De bebouwingscontour houtkap is soms groter dan de bebouwde kom. Als de bomen binnen die bebouwingscontour staan, heeft u vaak wel een omgevingsvergunning nodig. Doe daarom altijd de vergunningcheck.

Planten en dieren beschermen

Het kan zijn dat u door het kappen van bomen schade veroorzaakt voor vogels of andere dieren of planten. Bijvoorbeeld als u tijdens het broedseizoen bomen kapt. U bent verplicht om de mogelijke schade vooraf te controleren. Soms moet u dan een omgevingsvergunning aanvragen voor activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor planten en dieren (flora- en fauna-activiteiten).