Algemene Vervoerscondities (AVC) gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC) zijn algemene voorwaarden. U kunt deze voorwaarden gebruiken bij goederenvervoer over de weg in Nederland. Voor goederenvervoer over de grens gelden andere regels.

In de AVC staan onder meer de:

 • verplichtingen van de afzender
 • verplichtingen van de vervoerder
 • voorwaarden voor het betalen van de vracht
 • bijzondere risico's
 • afspraken voor opslag.

De AVC gelden alleen als afzender en vervoerder dit afspreken. Dit gebeurt meestal door gebruik te maken van een AVC-vrachtbrief.

AVC-vrachtbrief

In de AVC-vrachtbrief maken de afzender en vervoerder afspraken over het vervoer (vervoersovereenkomst). Bijvoorbeeld:

 • soort goederen
 • hoeveeldheid en gewicht van de goederen
 • het ruilen van pallets
 • datum van ontvangst en aflevering

En zij geven aan dat zij zich bij het vervoer houden aan de voorwaarden van de AVC 2002. De AVC-vrachtbrief is een belangrijk bewijsmiddel bij schade tijdens het vervoer.

Wanneer is de vervoerder aansprakelijk voor de schade?

Volgens de AVC-voorwaarden is de vervoerder verantwoordelijk voor de gevolgen van:

 • schade aan de lading
 • verlies van de lading
 • schade door vertraging bij vervoer

Behalve als de vervoerder overmacht kan bewijzen. Bij schade of verlies van de lading is de vervoerder aansprakelijk voor een bepaald bedrag per kilo. Bij vertraging is hij aansprakelijk voor 1 keer of 2 keer de vrachtprijs.

Wanneer is de vervoerder niet aansprakelijk?

De vervoerder is niet aansprakelijk als de schade is ontstaan door:

 • onoverdekt vervoer als deze manier van transport is afgesproken
 • slechte of geen verpakking
 • behandeling, lading, lossing of stuwing van de lading door of namens afzender of geadresseerde
 • de (kwetsbare) aard van de lading
 • hitte, koude, temperatuurverschillen en luchtvochtigheid, tenzij het een speciaal uitgerust voertuig is
 • gebrekkige adressering of etikettering.

Ook bij transport van levende dieren is de vervoerder niet aansprakelijk voor schade.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)