Dit artikel is gerelateerd aan:

Arbodienstverlening regelen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Laatst gecontroleerd op
± 1 min lezen

Als werkgever moet u zich laten ondersteunen door een arbodeskundige (bijvoorbeeld bedrijfsarts of arbodienst). Dit moet bij de volgende arbotaken:

  1. ziekte van uw werknemer (verzuimbegeleiding) en het voorkomen van ziekteverzuim
  2. aanstellingskeuringen
  3. periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of periodiek medisch onderzoek (PMO)
  4. toegang tot de bedrijfsarts
  5. uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Alleen een bedrijfsarts mag de eerste 4 taken uitvoeren. Bij de RI&E mogen deze deskundigen ondersteunen:

  • bedrijfsarts
  • arbeidshygiënist
  • veiligheidsdeskundige
  • arbeids- en organisatiedeskundige

Hoe regelt u uw arbodienstverlening?

U kunt kiezen voor een arbodienst of zelf een arbodeskundige inzetten.

Hulp van een arbodienst

U kunt een arbodienst inschakelen (vangnetregeling) voor ondersteuning bij uw arbozaken. U moet dan een contract afsluiten bij een gecertificeerde arbodienst via het register van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten.

Arbodeskundige inzetten

U kunt ook zelf een gecertificeerde arbodeskundige inzetten. U sluit dan een contract af met minstens 1 gecertificeerde bedrijfsarts. Dit heet maatwerkregeling. Heeft u een werknemersvertegenwoordiging, zoals een ondernemingsraad (OR)? Dan moet deze vertegenwoordiging uw keuze voor de maatwerkregeling schriftelijk goedkeuren. Dat hoeft niet als de maatwerkregeling al is vastgelegd in de cao.

Bedrijfsarts inschakelen en second opinion bedrijfsarts

Heeft u een zieke medewerker? Uw werknemer heeft het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw werknemer over het oordeel van de arts? Dan mag hij een tweede bedrijfsarts inschakelen. Hij vraagt dan een second opinion aan bij een andere bedrijfsarts van een andere arbodienst. U moet als werkgever de kosten betalen voor een second opinion.

Basiscontract voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers

De Arbowet stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit is het basiscontract. In het basiscontract staan de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. U kunt bij meer taken ondersteuning van een arbodienstverlener krijgen. Dit kan alleen in overleg met uw werknemers en de arbodienstverleners. De extra taken worden in het basispluscontract gezet.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)