Dit artikel is gerelateerd aan:

Arbodienstverlening regelen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als werkgever moet u zich laten ondersteunen door een arbodeskundigeExterne link (bijvoorbeeld bedrijfsarts of arbodienst) bij de volgende arbotakenExterne link:

  1. ziekte van uw werknemer (verzuimbegeleiding) en het voorkomen van ziekteverzuim
  2. aanstellingskeuringen
  3. periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of periodiek medisch onderzoek (PMO)
  4. toegang tot de bedrijfsarts
  5. uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Alleen een bedrijfsarts mag de eerste 4 taken uitvoeren. Bij de RI&E mogen deze deskundigen ondersteunen:

  • bedrijfsarts
  • arbeidshygiënist
  • veiligheidsdeskundige
  • arbeids- en organisatiedeskundige

Hoe regelt u uw arbodienstverlening?

U kunt kiezen wie u inschakelt als arbodienstverlener. De arbodeskundige moet wel gecertificeerd zijn. U kunt hiervoor een arbodienst inschakelen (vangnetregelingExterne link). U vindt een gecertificeerde arbodienst in uw regio via het registerExterne link van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten.

U kunt ook zelf een gecertificeerde arbodeskundige inzetten (maatwerkregelingExterne link). U moet dan een contract sluiten met ten minste één gecertificeerde bedrijfsarts. Heeft u een werknemersvertegenwoordiging, zoals een ondernemingsraad (OR)? Dan moet deze vertegenwoordiging uw keuze voor de maatwerkregeling schriftelijk goedkeuren. Dat hoeft niet als de maatwerkregeling al is vastgelegd in de cao.

Recht op spreken tweede bedrijfsarts (second opinion)

Heeft u een zieke medewerker? Uw werknemer heeft het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw werknemer over het oordeel van de arts? Dan mag hij een second opinionExterne link aanvragen bij een andere bedrijfsarts van een andere arbodienst. U moet als werkgever de kosten betalen voor een second opinion.

Basiscontract voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers

De Arbowet stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit is het basiscontractExterne link. In het basiscontract staan de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. U mag, in overleg met uw werknemers en de arbodienstverleners, meer taken opnemen: het basispluscontractExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven