Arbodienstverlening regelen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 14 jul 2022
1 min lezen
English version

Heeft u personeel? U moet een arbodeskundige (kerndeskundige) laten helpen bij bepaalde arbotaken. Bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbodienst. U moet de arbodeskundige inschakelen bij deze arbotaken:

  1. ziekte van uw werknemer (verzuimbegeleiding) en het voorkomen van ziekteverzuim
  2. aanstellingskeuringen
  3. periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of periodiek medisch onderzoek (PMO)
  4. toegang tot de bedrijfsarts
  5. uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Alleen een bedrijfsarts mag de eerste 4 taken uitvoeren. Bij de RI&E mogen deze deskundigen ondersteunen:

  • bedrijfsarts
  • arbeidshygiënist
  • veiligheidsdeskundige
  • arbeids- en organisatiedeskundige

Hoe regelt u uw arbodienstverlening?

U kunt kiezen voor een arbodienst of zelf een arbodeskundige inzetten.

Hulp van een arbodienst

U kunt een arbodienst inschakelen voor ondersteuning bij uw arbozaken. Dit heet vangnetregeling. U sluit dan een contract af met 1 gecertificeerde arbodienst. Een arbodienst heeft verschillende arbodeskundigen in huis. Gecertificeerde arbodiensten staan in het register van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten.

Arbodeskundige inzetten

U kunt ook zelf een arbodeskundige inzetten. Dit heet maatwerkregeling. U sluit dan een contract af met minstens 1 bedrijfsarts voor ondersteuning bij verzuimbegeleiding, aanstellingskeuring, PAGO en het (open) spreekuur. Heeft u een werknemersvertegenwoordiging, zoals een ondernemingsraad (OR)? Dan moet deze vertegenwoordiging uw keuze voor de maatwerkregeling schriftelijk goedkeuren. Dat hoeft niet als de maatwerkregeling al is vastgelegd in de cao.

Basiscontract voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers

In de Arbowet staan minimumeisen voor het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit is het basiscontract. In het basiscontract staan de rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. U kunt bij meer taken ondersteuning van een arbodienstverlener krijgen. Dit kan alleen in overleg met uw werknemers en de arbodienstverleners. De extra taken komen in het basispluscontract te staan. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u voldoet aan de Arbowet. Heeft u geen basiscontract, dan kan de Arbeidsinspectie u een boete geven.

Bedrijfsarts inschakelen en second opinion bedrijfsarts

Heeft u een zieke medewerker? Uw werknemer heeft het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw werknemer over het oordeel van de arts? Dan mag hij een tweede bedrijfsarts inschakelen. Hij vraagt dan een second opinion aan bij een andere bedrijfsarts van een andere arbodienst. U moet als werkgever de kosten betalen voor een second opinion.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)