Dit artikel is gerelateerd aan:

Arbodienstverlening regelen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als werkgever moet u zich laten ondersteunen door een arbodeskundigeExterne link (bijvoorbeeld bedrijfsarts of arbodienst) bij:

  • ziekte van uw werknemer (verzuimbegeleiding)
  • aanstellingskeuringen
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of periodiek medisch onderzoek (PMO).

Hoe regelt u uw arbodienstverlening?

U kunt kiezen wie u inschakelt als arbodienstverlener. De arbodeskundige moet wel gecertificeerd zijn. U kunt hiervoor een arbodienst inschakelen (vangnetregeling). U vindt een gecertificeerde arbodienst in uw regio via het registerExterne link van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten.

U kunt ook zelf een gecertificeerde arbodeskundige inzetten (maatwerkregeling). Kiest u voor de maatwerkregelingExterne link? Dan moet u een contractuele afspraak hebben met ten minste één gecertificeerde bedrijfsarts. De certificatie van arbodeskundigen en bedrijfsartsen wordt gedaan door certificerende instellingen (CI’s)Externe link.

Recht op spreken tweede bedrijfsarts (second opinion)

Hebt u een zieke medewerker? Uw werknemer heeft het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw werknemer over het oordeel van de arts? Dan mag hij een second opinion aanvragen bij een tweede, onafhankelijke, bedrijfsarts.

Basiscontract voor arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers

De Arbowet stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit is het basiscontract. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het staat u als werkgever daarnaast vrij om, in overleg met uw werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven