Werknemer ziek en beter melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is uw werknemer ziek? Dan geeft u dit doorExterne link aan uw arbodienst of bedrijfsarts. Zodra hij weer beter is, geeft u dit ook door. Is uw werknemer kort afwezigExterne link? Dan hoeft u niets te melden bij UWV.

Ziekmelden bij UWV

Is uw werknemer langer dan 42 weken ziek? Dan moet u dit meldenExterne link bij UWV. Dit geldt ook als u eigenrisicodrager voor de WAO of WGA bent. U hoeft uw werknemer niet beter te melden bij UWV.

Ziekmelding en privacy

Meldt uw werknemer zich ziek? Dan hoeft hij u niet precies te vertellen wat hem mankeert en wat de oorzaak daarvan is. De werknemer moet u wel vertellen wanneer hij verwacht weer op het werk te zijn. En wat hij nog wel voor werk kan doen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u meer over de privacyrechten van uw personeelExterne link.

Ziektewet-uitkering

Soms heeft een zieke werknemer recht op een Ziektewet-uitkeringExterne link. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling
  • duurzaam functioneel beperkte werknemers en zieke arbeidsgehandicaptenExterne link (no-riskpolis)
  • werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte.

Heeft uw werknemer recht op een Ziektewet-uitkering? Dan moet u de ziekte van uw werknemer uiterlijk de 4e werkdag doorgeven aan UWV. U kunt dit digitaal doen via de VerzuimmelderExterne link. Het herstel van deze werknemer moet u binnen 2 dagen melden bij UWV.

Ziek uit dienst

Eindigt het dienstverband van uw werknemer tijdens zijn ziekte? Dan moet u op zijn laatste werkdag aan UWV doorgevenExterne link dat hij ziek is. U hoeft zijn loon niet meer door te betalen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven