Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Werknemer ziekmelden en betermelden

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 2 min lezenEnglish version

Is uw werknemer ziek? Dan geeft u dit door aan uw arbodienst of bedrijfsarts. Zodra hij weer beter is, geeft u dit ook door. U doet ook melding bij UWV als uw medewerker recht heeft op een Ziektewetuitkering.

Ziektewetuitkering

Voor sommige zieke werknemers met een dienstverband kunt u een Ziektewetuitkering aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling
  • werknemers die ziek zijn door orgaandonatie
  • werknemers met een no-riskpolis
  • werknemers die onder de compensatieregeling vallen en ziek zijn
  • werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte

Ziekmelding bij UWV

Is uw werknemer ziek en heeft hij recht op een Ziektewetuitkering? Dan meldt u uw medewerker ziek via de online verzuimmelder. Op welk moment u uw medewerker ziekmeldt, hangt van de situatie af.

Is uw werknemer korter dan 42 weken ziek? En heeft hij geen recht op een Ziektewetuitkering? Dan hoeft u niets te melden bij UWV.

U doet een 42e-weeksmelding bij UWV als uw werknemer langer dan 42 weken ziek is. Doe de aangifte uiterlijk op de eerste werkdag nadat uw werknemer 42 weken ziek is. Dit geldt ook als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA bent.

Betermelding bij UWV

Als uw medewerker na de 42e-weeksmelding weer beter is, dan kunt u hem betermelden bij UWV. U bent hier niet toe verplicht.

Gaat uw werknemer met een Ziektewet-uitkering weer (gedeeltelijk) aan het werk? Dan moet u zijn herstel binnen 2 dagen melden bij UWV. Let op: het gaat hier om dagen en niet om werkdagen. Het kan dus zijn dat u uw medewerker op zaterdag moet betermelden. Is uw medewerker op vrijdag beter? Dan kunt u op maandag in plaats van zondag de betermelding doen.

Ziek uit dienst

Eindigt het dienstverband van uw werknemer tijdens zijn ziekte? Dan moet u op zijn laatste werkdag aan UWV doorgeven dat hij ziek is. U hoeft zijn loon niet meer door te betalen.

Zodra uw werknemer uit dienst is, dan is hij niet meer verzekerd voor de Ziektewet. Een werknemer heeft wel recht op een Ziektewetuitkering als hij ziek wordt binnen 4 weken nadat hij uit dienst is. Maar alleen als hij op dat moment geen baan of uitkering heeft. Dit heet nawerking.

Ziek en onbetaald (ouderschaps)verlof

Wordt uw werknemer ziek tijdens onbetaald verlof? Dan heeft hij geen recht op een Ziektewetuitkering. Uw werknemer kan in overleg met u besluiten om het onbetaald verlof vanwege ziekte te beëindigen. Met ingang van de dag dat het onbetaald verlof eindigt, heeft hij mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.

Ziekmelding en privacy

Meldt uw werknemer zich ziek? Dan hoeft hij u niet precies te vertellen wat hem mankeert en wat de oorzaak daarvan is. De werknemer moet u wel vertellen wanneer hij verwacht weer op het werk te zijn. En wat hij nog wel voor werk kan doen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u meer over de privacyrechten van uw personeel.

Zie ook

Naar boven