Werknemer ziekmelden en betermelden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Is uw werknemer ziek? Dan moet u uw werknemer ziekmelden bij de arbodienst of bedrijfsarts. Als uw werknemer is hersteld moet u deze weer betermelden. Als uw werknemer recht heeft of Ziektewet óf langer dan 42 weken ziek is, doet u ook een ziekmelding bij UWV.

Ziekmelding bij arbodienst of bedrijfsarts

Is uw werknemer ziek? U moet, volgens de Wet verbetering poortwachter, een aantal stappen volgen na de eerste ziekmelding.

Deze stappen neemt u als een werknemer geen recht heeft op een ziektewetuitkering:

  1. Binnen 1 week na de eerste ziektedag geeft u dit door aan uw arbodienst of bedrijfsarts.
  2. Na 6 weken ziekte volgt een probleemanalyse waarin staat waarom de werknemer niet kan werken. Ook vermeldt u de kans op herstel en de verwachting van de werknemer zelf over wanneer die weer kan beginnen met werken.
  3. Uiterlijk 2 weken na de probleemanalyse stelt u een Plan van Aanpak (PvA) op.
  4. Is uw werknemer langer dan 42 weken ziek? Dan meldt u uw werknemer ziek bij UWV (42e-weekmelding). Doe dat uiterlijk op de eerste werkdag nadat uw werknemer 42 weken ziek is. Dit geldt ook als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA bent.

Zodra de werknemer beter is, geeft u dit ook door.

Ziekmelding bij UWV bij recht op Ziektewetuitkering

Als uw werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering, meldt u de werknemer ziek bij arbodienst of bedrijfsarts. U moet ook een ziekmelding doen bij UWV.

Online verzuimmelder UWV

Meld uw werknemer ziek bij UWV via de online verzuimmelder. Op welk moment u uw medewerker ziekmeldt, hangt van de situatie af.

Betermelden van uw werknemer

  • Betermelding bij UWV na 42e-weeksmelding: als uw medewerker na de 42e-weeksmelding weer beter is, dan kunt u uw medewerker betermelden bij UWV. U bent dit niet verplicht.
  • Betermelding bij UWV voor medewerker met ziektewetuitkering: gaat uw werknemer met een Ziektewet-uitkering weer (gedeeltelijk) aan het werk? Meld het herstel binnen 2 dagen bij UWV.

Let op: het gaat hier om dagen en niet om werkdagen! Op zondagen hoeft u niet beter te melden. Dit doet u dan op maandag.

Ziek uit dienst

Eindigt het dienstverband van uw werknemer tijdens ziekte? Dan moet u op de laatste werkdag aan UWV doorgeven dat uw werknemer uit dienst is. U hoeft het loon niet meer door te betalen.

Nawerking

Zodra uw werknemer uit dienst is, dan stopt de verzekering voor de Ziektewet. Een werknemer heeft wel recht op een Ziektewetuitkering als deze binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek wordt. Maar alleen als de ex-werknemer op dat moment geen baan of uitkering heeft. Dit heet nawerking.

Ziek en onbetaald (ouderschaps)verlof

Wordt uw werknemer ziek tijdens onbetaald verlof? Dan heeft uw werknemer geen recht op een Ziektewetuitkering. Uw werknemer kan in overleg met u besluiten om het onbetaald verlof vanwege ziekte te beëindigen. Met ingang van de dag dat het onbetaald verlof eindigt, heeft uw werknemer mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.

Ziekmelding en privacy

Meldt uw werknemer zich ziek? Dan hoeft deze niet precies te vertellen wat er aan de hand is of wat de oorzaak is. De werknemer moet u wel vertellen wanneer deze verwacht weer op het werk te zijn. En wat uw werknemer nog wel voor werk kan doen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u meer over de privacy-rechten van uw personeel.

Dit artikel is gerelateerd aan: