Arboregels voor bepaalde werknemers

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
3 min lezen
English version

Voor sommige werknemers gelden er speciale regels in de Arbowet. Bijvoorbeeld voor zieke, zwangere en oudere werknemers of uitzendkrachten.

Zieke werknemers

Is uw werknemer langdurig ziek? Dan krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. Langdurig ziek zijn heeft financiële gevolgen voor u allebei. Na 2 jaar ziekte komt uw werknemer in de WIA. Uw werknemer krijgt dan een lager inkomen. U kunt nog 10 jaar verantwoordelijk blijven voor aanvulling van dat inkomen. Samen met uw werknemer moet u er zoveel mogelijk aan doen om te zorgen dat uw werknemer weer kan werken.

Zwangere werknemers en vrouwen die borstvoeding geven

Heeft u een zwangere werknemer? Dan moet u ervoor zorgen dat er op de werkplek geen gevaren zijn voor uw werknemer en het ongeboren kind. Uw werknemer moet in alle fasen van de zwangerschap veilig en gezond kunnen werken.

Wat betekent dat precies?

 • Er mag geen risico zijn voor aantasting van de vruchtbaarheid van de vrouw.
 • De zwangerschap mag niet in gevaar komen.
 • De baby mag geen risico lopen tijdens de zwangerschap.

Gevaarlijke stoffen en fysiek werk

Werkt uw zwangere werknemer met gevaarlijke stoffen? Of moet uw werknemer tillen en dragen? Dan moet u de werkzaamheden aanpassen. Hiervoor zijn wettelijke verplichtingen.

Zwangere werknemers en werknemers die borstvoeding geven mogen niet:

 • worden blootgesteld aan lood en loodverbindingen
 • worden blootgesteld aan de infectieziekten toxoplasmose en rodehond (het rubellavirus)
 • werken onder overdruk zoals duiken en caissonarbeid (werken in een hogedrukruimte)
 • werken in de ondergrondse winningsindustrie zoals mijnen

Informatieplicht bij zwangerschap

Nadat uw werknemer u heeft verteld dat ze zwanger is, moet u haar binnen 2 weken informatie geven over:

 • de mogelijke gevaren van het werk voor haar en het ongeboren kind
 • wat u samen kunt doen om deze gevaren te voorkomen
 • het recht om de werk- en rusttijden aan te passen bij zwangerschap (en daarna). En het recht op ander (veilig) werk
 • het bestaan van de speciale ruimte in het bedrijf voor tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding

Geeft uw werknemer borstvoeding? Dan moet u zorgen voor een ruimte die dicht kan waar zij borstvoeding kan geven. Of waar uw werknemer kan kolven.

Oudere werknemers

U moet bij al uw werknemers rekening houden met wat een werknemer kan. Bij oudere werknemers is dit nog belangrijker. U moet extra opletten als uw oudere werknemer te maken heeft met:

 • hoge tijdsdruk
 • zware fysieke belasting
 • technologie die zich snel ontwikkelt
 • onregelmatige werktijden en ploegendiensten

Als het werk te zwaar dreigt te worden, moet gekeken worden of de inhoud van het werk of de werkomgeving aangepast kan worden. U moet dan op tijd zoeken naar alternatieve taken en functies. Ook moet u de oudere werknemer voorbereiden op ander werk.

Uitzendkrachten

Heeft u een uitzendkracht in dienst? Dan bent u voor het grootste deel verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de uitzendkracht. U moet dus zorgen voor een veilige werkplek en goede arbeidsomstandigheden. Zo moet u vooraf (een deel van) de RI&E aan het uitzendbureau sturen. Het uitzendbureau is ook voor een deel verantwoordelijk en moet de uitzendkracht informeren over de risico’s op de werkplek.

Werknemer met een beperking

Wilt u een werknemer met een beperking of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in dienst houden of nemen? Bijvoorbeeld door passend werk te vinden of door de werkplek aan te passen. Het UWV biedt verschillende voorzieningen om uw werknemer in dienst te houden. Zo kunt u vergoedingen krijgen voor voorzieningen die een werknemer niet zelf mee kan nemen. Zoals een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek.

De kosten die u maakt, moeten te maken hebben met:

 • een belangrijke aanpassing van de werkplek
 • de aankoop van belangrijke hulpmiddelen
 • een belangrijke aanpassing en inrichting van uw bedrijf

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid