Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomePersoneel

Uw werknemer komt in de WIA: dit zijn de regels

Deze informatie is geplaatst door:Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMinisterie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUWVUWVCentraal Bureau voor de StatistiekCentraal Bureau voor de Statistiek± 3 min lezenEnglish version

Is uw werknemer na 2 jaar voor minstens 35% arbeidsongeschikt? En heeft u volgens UWV genoeg gedaan aan de re-integratie? Dan krijgt uw werknemer een WIA-uitkering via UWV. U hoeft vanaf dat moment geen loon meer door te betalen. Let op de volgende stappen.

Wat is een WIA-uitkering?

WIA betekent ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Uw werknemer vraagt een WIA-uitkering aan in 2 situaties:

  • uw werknemer kan door ziekte niet werken of minder werken
  • uw werknemer kan door ziekte niet het oude loon verdienen

WIA of IVA?

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen van UWV: de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De IVA is als uw werknemer niet of bijna niet meer kan werken. De WGA is voor als uw werknemer nu of in de toekomst nog wel (deels) kan werken. Uw werknemer moet dan re-integreren.

Eigen risicodrager

U kunt ook zelf de WGA-uitkering betalen van uw werknemer. U betaalt dan minder premie aan UWV. En u bent zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Dat heet eigenrisicodrager.

Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan?

Blijft uw werknemer langdurig ziek en is weer beginnen met werken niet mogelijk? Dan moet uw werknemer uiterlijk in de 93e week (na 1 jaar en 9 maanden ziekte) zelf een WIA-uitkering aanvragen. U en uw werknemer krijgen na 1,5 jaar een brief van UWV om de WIA-uitkering aan te vragen.

Na 2 jaar ziekte geen WIA-uitkering

Als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, kan hij 65% of meer van zijn oude loon verdienen. Uw werknemer krijgt dan geen WIA-uitkering. Een aanvullende WW- of bijstandsuitkering is soms wel mogelijk. Kan uw werknemer zijn oude werk niet meer doen? Dan bent u verplicht de werknemer passend werk aan te bieden.

Voorkom een boete (loonsanctie) van UWV

Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt UWV of u en uw werknemer de eerste 2 ziektejaren genoeg hebben gedaan om hem weer aan het werk te krijgen. Het is belangrijk dat u alle afspraken en inspanningen over zijn re-integratie goed op papier zet. Er zijn 2 mogelijkheden bij de beoordeling:

1. UWV oordeelt dat u genoeg heeft gedaan

Dan mag u na 2 jaar stoppen met het doorbetalen van het loon. Als de WIA-uitkering te laat is aangevraagd door uw werknemer, moet u het loon langer doorbetalen. UWV stuurt u hierover dan een brief.

2. UWV oordeelt dat u niet genoeg heeft gedaan

Dan kan UWV u een boete (loonsanctie) opleggen. U moet dan nog eens maximaal 1 jaar het loon doorbetalen. U mag uw werknemer tijdens deze periode niet ontslaan.

Check of u toestemming nodig heeft voor ontslag

Na 2 jaar ziekte mag u uw werknemer ontslaan. U kunt het dienstverband in overleg stoppen als u het allebei eens bent met het ontslag. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. U heeft dan geen toestemming nodig van UWV. Zorg dat u de overeenkomst van het ontslag op papier zet. Gaat uw werknemer niet akkoord met het ontslag, dan moet u toestemming vragen aan UWV.

Door het ontslag moet u een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. Voor de betaalde transitievergoeding kunt u misschien compensatie aanvragen bij UWV.

Kijk waar u recht op heeft als uw werknemer in dienst blijft

Krijgt uw werknemer een WIA-uitkering, maar blijft hij wel in dienst? Dan heeft u misschien recht op subsidies of tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan zijn werkplek. U kunt ook een deel van zijn loonkosten vergoed krijgen als hij toch weer ziek wordt. Check met de Regelhulp financieel cv welke loonkostenvoordelen er voor u zijn.

Feiten en cijfers: WIA-uitkeringen

De grafiek laat het aantal WIA-uitkeringen zien per jaar. Al jaren stijgt het aantal WIA-uitkeringen.

Naar boven