Zoeken

Uw werknemer komt in de WIA

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | UWV | Centraal Bureau voor de Statistiek

± 2 min lezen

Is uw werknemer na 2 jaar voor minstens 35% arbeidsongeschikt? En heeft u volgens UWV genoeg gedaan aan de re-integratie? Dan krijgt uw werknemer een WIA-uitkering via UWV. U hoeft vanaf dat moment geen loon meer door te betalen. Let op de volgende stappen.

Vraag op tijd een WIA-uitkering aan

Blijft uw werknemer langdurig ziek en is weer beginnen met werken niet mogelijk? Dan moet uw werknemer uiterlijk in de 93e week (na 1 jaar en 9 maanden ziekte) zelf een WIA-uitkering aanvragen. U en uw werknemer krijgen na 1,5 jaar een brief van UWV om de WIA-uitkering aan te vragen.

Uw werknemer is minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is kan hij 65% of meer van zijn oude loon verdienen. Uw werknemer krijgt dan geen WIA-uitkering. Een aanvullende WW- of bijstandsuitkering is soms wel mogelijk. Kan uw werknemer zijn oude werk niet meer doen? Dan bent u verplicht de werknemer passend werk aan te bieden.

Voorkom een boete (loonsanctie) van UWV

Als uw werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt UWV of u en uw werknemer de eerste 2 ziektejaren genoeg hebben gedaan om hem weer aan het werk te krijgen. Het is belangrijk dat u alle afspraken en inspanningen over zijn re-integratie goed op papier zet. Er zijn 2 mogelijkheden bij de beoordeling:

1. UWV oordeelt dat u genoeg heeft gedaan

Dan mag u na 2 jaar stoppen met het doorbetalen van het loon. Als de WIA-uitkering te laat is aangevraagd door uw werknemer, moet u het loon langer doorbetalen. UWV stuurt u hierover dan een brief.

2. UWV oordeelt dat u niet genoeg heeft gedaan

Dan kan UWV u een boete (loonsanctie) opleggen. U moet dan nog eens maximaal 1 jaar het loon doorbetalen. U mag uw werknemer tijdens deze periode niet ontslaan.

Check of u toestemming nodig heeft voor ontslag

Na 2 jaar ziekte mag u uw werknemer ontslaan. U kunt het dienstverband in overleg stoppen als u het allebei eens bent met het ontslag. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. U heeft dan geen toestemming nodig van UWV. Zorg dat u de overeenkomst van het ontslag op papier zet. Gaat uw werknemer niet akkoord met het ontslag, dan moet u toestemming vragen aan UWV.

Door het ontslag moet u een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. Voor de betaalde transitievergoeding kunt u misschien compensatie aanvragen bij UWV.

Kijk waar u recht op heeft als uw werknemer in dienst blijft

Krijgt uw werknemer een WIA-uitkering, maar blijft hij wel in dienst? Dan heeft u misschien recht op subsidies of tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan zijn werkplek. U kunt ook een deel van zijn loonkosten vergoed krijgen als hij toch weer ziek wordt. Check met de Regelhulp financieel cv welke loonkostenvoordelen er voor u zijn.

Feiten en cijfers: WIA-uitkeringen

De grafiek laat het aantal WIA-uitkeringen zien per jaar. Al jaren stijgt het aantal WIA-uitkeringen.

Deze informatie is geplaatst door

Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUWVCentraal Bureau voor de Statistiek
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1