Uw werknemer komt in de WIA: dit zijn de regels

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UWV
UWV
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
3 min lezen
English version

Kan uw werknemer na 2 jaar ziekte niet meer of bijna niet meer werken? En u heeft genoeg gedaan aan de re-integratie? Dan krijgt uw werknemer een WIA-uitkering via UWV. U hoeft dan geen (volledig) loon meer door te betalen. Lees ook hoe het zit met transitievergoeding en andere regels.

Wat is een WIA-uitkering?

WIA betekent ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Het is een inkomen voor uw werknemer bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Uw werknemer krijgt een WIA-uitkering als hij na 2 jaar voor minstens 35% arbeidsongeschikt is.

Wanneer WIA aanvragen?

Uw werknemer kan WIA aanvragen in 2 situaties:

  • uw werknemer kan door ziekte niet werken of minder werken
  • uw werknemer kan door ziekte niet meer het oude loon verdienen

WIA of IVA?

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen van UWV:

  • IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

    De IVA is als uw werknemer niet of bijna niet meer kan werken. Uw werknemer is voor minstens 80% arbeidsongeschikt. Of kan 20% of minder van het loon verdienen. En er is weinig of geen kans dat dit verandert.

  • WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

    De WGA is voor als uw werknemer nu of in de toekomst nog wel (deels) kan werken. Uw werknemer moet dan re-integreren. Uw werknemers is voor minstens 35% arbeidsongeschikt.

UWV beslist welke uitkering uw werknemer krijgt.

Eigen risicodrager

U kunt ook zelf de WGA-uitkering betalen van uw werknemer. U betaalt dan minder premie aan UWV. En u bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw zieke werknemer weer aan het werk kan (re-integratie). Dat heet eigenrisicodrager (erd) WGA. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan bent u 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Dat is vanaf het moment dat uw werknemer de WIA-uitkering krijgt. Als u failliet gaat, dan neemt uw verzekeraar of UWV het re-integratietraject over.

Wanneer vraagt uw werknemer WIA aan?

Blijft uw werknemer langdurig ziek? En lukt het niet om weer (volledig) te beginnen met werken? Dan moet uw werknemer uiterlijk in de 93e week (na 1 jaar en 9 maanden ziekte) zelf een WIA-uitkering aanvragen. U en uw werknemer krijgen na 1,5 jaar een brief van UWV om de WIA-uitkering aan te vragen.

Na 2 jaar ziekte geen WIA-uitkering

Is uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt uw werknemer geen WIA-uitkering. Een aanvullende WW- of bijstandsuitkering is soms wel mogelijk. Uw werknemer blijft in dienst en u kijkt samen hoe uw werknemer kan blijven werken. Kan uw werknemer zijn oude werk niet meer doen? Dan bent u verplicht uw werknemer ander werk aan te bieden.

Voorkom een boete (loonsanctie) van UWV

Vraagt uw werknemer een WIA-uitkering aan? Dan beoordeelt UWV of u en uw werknemer de eerste 2 ziektejaren genoeg hebben gedaan om weer aan het werk kunnen. Het is belangrijk dat u alle afspraken en inspanningen over zijn re-integratie goed op papier zet. Er zijn 2 mogelijkheden bij de beoordeling:

1. UWV vindt dat u genoeg heeft gedaan

Dan mag u na 2 jaar stoppen met het doorbetalen van het loon. Als de WIA-uitkering te laat is aangevraagd door uw werknemer, moet u het loon langer doorbetalen. UWV stuurt u hierover een brief.

2. UWV vindt dat u niet genoeg heeft gedaan

Dan kan UWV u een boete (loonsanctie) opleggen. U moet dan nog eens maximaal 1 jaar het loon doorbetalen. U mag uw werknemer tijdens deze periode niet ontslaan.

Check of u toestemming nodig heeft voor ontslag

Na 2 jaar ziekte mag u uw werknemer ontslaan. U kunt het dienstverband in overleg stoppen als u het allebei eens bent met het ontslag. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. U heeft dan geen toestemming nodig van UWV. Zorg dat u de overeenkomst van het ontslag op papier zet. Gaat uw werknemer niet akkoord met het ontslag, dan moet u toestemming vragen aan UWV.

Door het ontslag moet u een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. Voor de betaalde transitievergoeding kunt u misschien compensatie aanvragen bij UWV.

Voordelen en regelingen als uw werknemer in dienst blijft

Krijgt uw werknemer een WIA-uitkering, maar blijft hij wel in dienst? Dan heeft u misschien recht op subsidies of tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de werkplek. U kunt ook een deel van de loonkosten vergoed krijgen als uw werknemer toch weer ziek wordt.

Feiten en cijfers: WIA-uitkeringen

De grafiek laat het aantal WIA-uitkeringen zien per jaar. Al jaren stijgt het aantal WIA-uitkeringen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid