Autowrakken inzamelen en verwerken

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Als producent of importeur van auto’s bent u (mede)verantwoordelijk voor hoe autowrakken worden verwerkt tot afval door u of door een autodemontagebedrijf (autosloop). U moet een mededeling doen bij Rijkswaterstaat. In die mededeling staat hoe u zich aan de regels houdt voor het afvalproces.

Producentenverantwoordelijkheid

U bent als producent of importeur (mede)verantwoordelijk voor de auto’s die u maakt of verkoopt tot en met de afvalfase. Dit heet producentenverantwoordelijkheid. U moet een systeem hebben waarmee u het afvalproces van auto’s regelt. Met zo weinig mogelijk afval en meer hergebruik van auto-onderdelen en automateriaal. U mag dit samen doen met andere producenten en importeurs.

Daarnaast moeten alle producenten en importeurs van nieuwe auto’s een verplichte afvalbeheersbijdrage betalen aan Auto Recycling Nederland (ARN).

Mededeling autowrakken doen

U moet een mededeling doen bij Rijkswaterstaat over hoe u autowrakken inzamelt en verwerkt. U kunt hiervoor een mededelingsformulier van Rijkswaterstaat gebruiken. Wilt u (informatie over) het formulier, neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat.

In de mededeling voor autowrakken moet staan:

 • wat u gaat doen om afval te verminderen en wat u met uw maatregelen gaat bereiken
 • hoe de autowrakken worden ingenomen
 • gegevens over hoeveel en wat er wordt hergebruikt
 • hoe het inname- en verwerkingssysteem wordt betaald
 • welke afspraken er zijn voor de inname en verwerking als de producent of importeur in Nederland niet meer verantwoordelijk is
 • hoe deze afspraken zijn vastgelegd

Afvalregels voor demontagebedrijven

Heeft u een autodemontagebedrijf van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen (autosloop)? Dan moet u zich bij de demontage van auto’s houden aan de afvalregels uit het Activiteitenbesluit:

 • U moet binnen een bepaalde tijd vloeistoffen aftappen en specifieke onderdelen demonteren.
 • U moet afgetapte vloeistoffen en gedemonteerde onderdelen gescheiden bewaren voor recycling.
 • U moet bij autodemontage airbags en gordelspanners gescheiden van andere onderdelen opslaan.
 • U mag de wrakken niet stapelen voordat u de vloeistoffen heeft afgetapt en onderdelen heeft gedemonteerd.
 • U mag autowrakken alleen afvoeren naar een bedrijf met een shredderinstallatie of een tussenopslag.
 • Als u een auto met een Europees buitenlands kenteken verwerkt moet u een certificaat van vernietiging geven als de opdrachtgever daar om vraagt.

U moet voor uw autodemontagebedrijf een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) aanvragen bij uw gemeente voor de demontage van autowrakken.

U moet zich ook registreren als vervoerder of inzamelaar van afvalstoffen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Dit artikel is gerelateerd aan: