Dit artikel is gerelateerd aan:

Autowrakken inzamelen en verwerken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als producent of importeur van auto's moet u zich houden aan het Besluit beheer autowrakken (Bbaw). Hierin staan maatregelen die zorgen voor minder afval en meer hergebruik van auto-onderdelen en automateriaal.

Producentenverantwoordelijkheid

U bent verantwoordelijk voor het beheer van de auto's tot en met de afvalfase. Dit heet producentenverantwoordelijkheidExterne link. U doet een mededeling aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hoe u aan de verplichtingen gaat voldoen. Ook moet u jaarlijks een verslag uitbrengen. Dit mag samen met andere producenten en importeurs.

Als importeur of producent van auto's moet u onder andere:

  • bepaalde materialen coderen
  • demontage-informatie verstrekken
  • demontage- en inname-informatie in reclamemateriaal zetten
  • afzien van het gebruik van bepaalde zware metalen.

Als producent moet u preventieve maatregelen nemen bij ontwerp en productie om moeilijk verwerkbaar afval te voorkomen.

Recyclingbijdrage auto's afdragen

Als u een nieuwe auto verkoopt, moet u in de meeste gevallen een recyclingbijdrageExterne link aan Auto Recycling Nederland (ARN) afdragen. ARN keert vervolgens aan sloopbedrijven premies uit voor de demontage van auto's en het hergebruik van materialen.

Autowrakken demonteren

Als demontagebedrijf van autowrakken valt uw bedrijf onder de milieuregels van het Activiteitenbesluit. U hebt dan een omgevingsvergunning beperkte milieutoetsExterne link nodig. Uw bedrijfsactiviteiten of wijzigingen daarin meldt u bij de gemeente met de Activiteitenbesluit Internet ModuleExterne link (AIM). Gaat u afgedankte vrachtwagens of bedrijfsauto's van meer dan 3.500 kg demonteren? Dan heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig.

Als u auto's demonteert, moet u zich in veel gevallen registreren als vervoerder of inzamelaar van afvalstoffen bij het NIWO.

Autodemontage registreren

Wilt u voertuigen uit uw bedrijfsvoorraad aanmelden voor sloop of demontage? Dan moet de kentekenregistratie in Nederland worden beëindigd. Als u dit meldt via de Online Registratie AutodemontageExterne link (ORAD) van de RDW, is het kenteken direct afgemeld. Hiervoor heeft u een erkenning bedrijfsvoorraad van de RDW nodig. U moet voertuigen online in de bedrijfsvoorraad kunnen opnemen (ORB).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven