Dit artikel is gerelateerd aan:

BIZ (Bedrijven Investeringszone) oprichten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wat is een BIZ?

Samen met andere ondernemers kunt u een Bedrijven Investeringszone (BIZ) oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. De Wet op de bedrijveninvesteringszones, ook wel de BIZ-wet genoemd, regelt hoe de ondernemers een BIZ moeten oprichten. De BIZ-wet bepaalt bijvoorbeeld de looptijd, de hoogte van de bijdrage en aan welke eisen de oprichting moet voldoen.

BIZ-bijdrage verplicht

Als de BIZ is opgericht, betalen de ondernemers in die zone een heffing aan de gemeente. De gemeente geeft de opbrengst als subsidie aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting die de activiteiten uitvoert. Alle ondernermers in de BIZ moeten de BIZ-bijdrage betalen. Hiervoor moeten genoeg ondernemersExterne link het plan voor een BIZ steunen. De hoogte van de bijdrage hangt af van de WOZ-waarde.

Activiteiten van een BIZ

De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZ-vereniging onderneemt, zijn bijvoorbeeld:

 • het verbeteren van verkeersvoorzieningen
 • bewegwijzering
 • groenvoorziening
 • afvalinzameling
 • verlichting
 • schoonmaak
 • onderhoud
 • herstel van schade
 • brandveiligheid
 • graffitiverwijdering
 • het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven