BIZ (Bedrijven Investeringszone) oprichten

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Gaat u samen met andere ondernemers een bedrijveninvesteringszone (BIZ) oprichten? Dan geldt de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ-wet). De BIZ-wet bepaalt bijvoorbeeld de looptijd van de BIZ, de hoogte van de bijdrage en aan welke eisen de oprichting moet voldoen.

Wat is een BIZ?

Een BIZ is een zone op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. In deze zone betaalt u samen met andere ondernemers voor de werkzaamheden om het gebied te verbeteren.

De activiteiten in de BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten zijn bijvoorbeeld:

Een BIZ oprichten

Als u een BIZ gaat oprichten samen met ander ondernemers, dan moet u een plan van oprichting indienen bij uw gemeente. In dit plan staat onder meer:

  • hoeveel ondernemers meedoen
  • de oprichting van een stichting of vereniging
  • om welk bedrijfs- of winkelgebied het gaat
  • wat u wilt verbeteren en hoeveel dat gaat kosten
  • de duur van de BIZ (maximaal 5 jaar)
  • de BIZ-bijdrage aan de gemeente

Als uw gemeente akkoord gaat, sluit u samen met uw gemeente een overeenkomst af voor de uitvoering van de activiteiten. Dit moeten activiteiten zijn die uw gemeente zelf niet zou kunnen doen.

Verplichte BIZ-bijdrage

Ondernemers in de Bedrijven Investeringszone moeten een BIZ-bijdrage betalen. U krijgt hiervoor een aanslag van de gemeente. Uw gemeente betaalt deze verplichte bijdragen terug als subsidie aan uw stichting of vereniging. Met dit geld betaalt uw stichting of vereniging de kosten voor de verbeteringen in het gebied. De hoogte van de bijdrage hangt af van de WOZ-waarde van uw bedrijfs- of winkelpand. En of u eigenaar of gebruiker bent. U betaalt de bijdrage zolang de BIZ bestaat. Dat is maximaal 5 jaar. De BIZ kan met maximaal 5 jaar worden verlengd.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)