Voorwaarden voor cameratoezicht op de werkplek

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u de werkplek van uw medewerkers in de gaten houden met camera's (cameratoezicht)? U maakt dan inbreuk op de privacy van uw medewerkers. U mag alleen camera's ophangen als u voldoet aan de eisen die in de privacywet AVG staan.

Voordat u camera's op de werkplek gaat gebruiken

Voordat u camera's gaat gebruiken moet u aan deze eisen voldoen:

 • U moet een gerechtvaardigd belang hebben: uw reden om een camera op te hangen, moet zwaarder wegen dan het recht op privacy van uw medewerkers (bijvoorbeeld diefstal of grensoverschrijdend gedrag tegengaan).
 • U moet kunnen aantonen dat cameratoezicht echt nodig is. U moet controleren of er een andere manier is om uw doel te halen. Een manier die minder of geen inbreuk op de privacy van uw medewerkers maakt.
 • U moet een privacytoets doen om alle belangen af te wegen.
 • U moet uw plannen bespreken met de ondernemingsraad (OR), de OR moet het eens zijn met het cameratoezicht.

Als u camera's op de werkplek mag gebruiken

Als u cameratoezicht mag gebruiken dan moet u zich aan deze regels houden:

 • De inbreuk op de privacy moet zo klein mogelijk zijn. Een camera in een kleedhokje of toilet mag niet.
 • U mag de camerabeelden niet gebruiken om uw werknemers te beoordelen op hun functioneren.
 • U mag geen geluidsopnamen maken.
 • U moet duidelijk aangeven dat er cameratoezicht is en waarom.
 • Uw medewerkers mogen de camerabeelden bekijken en mogen bezwaar maken.
 • U mag de camerabeelden niet langer bewaren dan nodig is. De richtlijn voor de bewaartermijn is maximaal 4 weken. Daarna moet u de beelden wissen.
 • Heeft u een incident opgenomen? Dan mag u de opname bewaren tot het is opgelost.
 • U mag alleen onder bepaalde voorwaarden een verborgen camera gebruiken (bijvoorbeeld als u een duidelijk vermoeden heeft van diefstal of fraude door werknemers).

Risico's cameratoezicht in kaart brengen

U moet de risico's voor de privacy van uw medewerkers in kaart brengen als:

 • u cameratoezicht structureel of voor een lange periode inzet
 • u cameratoezicht op veel plekken gebruikt
 • u een verborgen camera gebruikt

U moet een data protection impact assessment (DPIA) doen. U beschrijft wat u gaat doen, de privacy risico's voor uw medewerkers en de maatregelen om de risico's aan te pakken.