Voorwaarden voor cameratoezicht op de werkplek

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Onder bepaalde voorwaarden mag u cameratoezichtExternal link houden op de werkplek. Bijvoorbeeld om diefstal of beschadiging van eigendommen te voorkomen. Wel moet u van tevoren een privacytoets houden. Daarin weegt u uw bedrijfsbelang af tegen het belang en de rechten van uw werknemers. Heeft u een ondernemingsraad? Dan moet deze met het cameratoezicht instemmen.

Cameratoezicht duidelijk aangeven

U moet duidelijk aangeven, bijvoorbeeld op een bord, dat er cameratoezicht is. Alleen in uiterste gevallen mag u een verborgen camera gebruiken voor cameratoezicht. Hiervoor gelden wel strenge regels. In de brochure Do's & don'ts bij cameratoezicht op de werkvloerExternal link (pdf) van de Autoriteit Persoonsgegevens leest u meer over het gebruik van cameratoezicht op de werkplek.

Bewaartermijn voor camerabeelden

De bewaartermijnExternal link voor camerabeelden is maximaal 4 weken. Als er in die periode geen incidenten zijn geweest, moet u de beelden verwijderen. Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan mag u de opname bewaren tot het incident is opgelost.

Cameratoezicht melden

U moet het cameratoezicht meldenExternal link bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat hoeft meestal niet als u duidelijk zichtbare camera's plaatst voor beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken of productieprocessen.

Cameratoezicht in en rond winkels

Als winkelier mag u camera's ophangen in en rond uw winkel. U moet aan klanten en werknemers duidelijk aangeven dat er cameratoezicht is. U mag geen camera's ophangen op plaatsen waar deze inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van klanten. Dat geldt bijvoorbeeld voor camera's in pashokjes.

Camera's aanschaffen

In de brochure Slim bekeken: camerabewaking op maatExternal link vindt u informatie over het gebruik en de aankoop van camera's. Deze brochure is van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven