Voorwaarden voor cameratoezicht op de werkplek

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Onder bepaalde voorwaarden mag u cameratoezichtExterne link houden op de werkplek. Om diefstal of beschadiging van eigendommen te voorkomen. En om werknemers en bezoekers te beschermen. U mag geen camera's inzetten om werknemers te beoordelen.

Voorwaarden cameratoezicht op de werkplek

  • U moet controleren of er een andere mogelijkheid is die minder ingrijpend is voor de privacy.
  • U moet een privacytoets doen om alle belangen af te wegen.
  • Heeft u een ondernemingsraad (OR), dan moet de OR het eens zijn met het cameratoezicht.
  • U moet kunnen aantonen dat cameratoezicht noodzakelijk is om uw bedrijf te runnen.
  • Als u cameratoezicht houdt, moet de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk zijn. (Een camera in een kleedhokje of toilet mag niet.)
  • Als u cameratoezicht houdt, mag u geen geluidsopnamen maken.
  • Als u structureel of voor een lange periode cameratoezicht inzet, moet u een data protection impact assessment (DPIA)Externe link uitvoeren.
  • U moet duidelijk aangeven dat er cameratoezicht is.
  • Wilt u een verborgen cameraExterne link inzetten? Dan moet u altijd een DPIA uitvoeren.

Bewaartermijn voor camerabeelden

De bewaartermijnExterne link voor camerabeelden is maximaal 4 weken. Als er in die periode geen incidenten zijn geweest, moet u de beelden verwijderen. Heeft een bewakingscamera een bepaald incident opgenomen? Dan mag u de opname bewaren tot het incident is opgelost.

Cameratoezicht melden

U moet het cameratoezicht meldenExterne link bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat hoeft meestal niet als u duidelijk zichtbare camera's plaatst voor beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken of productieprocessen.

Cameratoezicht in en rond winkels

Als winkelier mag u camera's ophangen in en rond uw winkel. U moet aan klanten en werknemers duidelijk aangeven dat er cameratoezicht is. U mag geen camera's ophangen op plaatsen waar deze inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van klanten. Dat geldt bijvoorbeeld voor camera's in pashokjes.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven