Automatisch vergunning als de overheid te laat beslist

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Vraagt u een vergunning aan bij de overheid? Dan moet die overheid (gemeente, provincie of waterschap) bevestigen dat uw aanvraag is ontvangen. De overheid moet ook laten weten binnen hoeveel tijd u een reactie krijgt: de beslistermijn. De overheid mag de beslistermijn 1 keer verlengen.

Reageert de overheid niet of te laat?

Reageert een overheid niet, of is de beslistermijn voorbij? Dan geldt bij een aantal vergunningen de lex silencio positivo (lsp). Dit betekent dat u de vergunning automatisch krijgt (van rechtswege). Op de ontvangstbevestiging van uw vergunningaanvraag staat of de lsp geldt.

De lex silencio positivo geldt voor bijvoorbeeld:

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)