Dit artikel is gerelateerd aan:

Automatisch vergunning bij overschrijding beslistermijn overheid

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neemt de overheid niet binnen de vastgestelde termijn een beslissing op uw vergunningaanvraag? Dan geldt de lex silencio positivoExterne link (lsp). Dit betekent dat de overheid de vergunning automatisch verleent. Op de ontvangstbevestiging van uw vergunningaanvraag staat of de lsp van toepassing is.

De lex silencio positivo is van toepassing op onder andere:

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven