Dit artikel is gerelateerd aan:

Bijstandsregeling Bbz wordt eenvoudiger

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2020

Wat verandert er?

De Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) wordt per 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruikmaken van de Bbz-regeling.

55 jaar of ouder en een niet-levensvatbaar bedrijf

Nu kunnen ondernemers van 55 jaar en ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf met financiële steun doorgaan tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Het doel achter de regeling is echter dat u door kan gaan met uw bedrijf en dat na enige tijd de bijstandsverlening niet meer nodig is. Daarom wordt deze aparte regeling vanaf 1 januari 2020 afgebouwd.

Ondernemers in de binnenvaart

Bent u ondernemer in de binnenvaart en wilt u een beroep doen op het Bbz? Dan moet u de bijstandsaanvraag doen bij uw woongemeente. Nu is dat nog bij een centrumgemeente.

Bbz met terugwerkende kracht

De mogelijkheid om met terugwerkende kracht bijstand aan te vragen, komt te vervallen.

Voor wie?

  • zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben
  • starters vanuit een uitkering

Wanneer?

De wijziging gaat in op 1 januari 2020.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven